I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
06. februar 2017

Ap vil utarbeide en nasjonal pårørendepolitikk

I Arbeiderpartiets nye programforslag, som ble lagt fram 6. februar, er eldre og deres pårørende en del av partiets helseprioriteringer.
Ap vil utarbeide en nasjonal pårørendepolitikk
Ellipse%2035
Screenshot%202021-04-06%20at%2014_09_55
Tekst:

​Marie Rein Bore

Journalist
Leder av programkomiteen har vært  stortingsrepresentant og nestleder Hadia Tajik. Det nye programmet skal vedtas på Arbeiderpartiets landsmøte i vår. Programkomiteen har blinket ut fire viktige helseoppgaver. Den fjerde er denne:

«Sikre alle en god alderdom og gi pårørende bedre støtte og hjelp.»

I forslaget står det under kapitlet Eldre:
«Arbeiderpartiet vil utarbeide en nasjonal pårørendepolitikk og følge opp pårørende slik at de får nødvendig støtte og avlastning til å stå i omsorgsoppgaver.»

Og videre: «Bygge ut en god demensomsorg med større vekt pa fysisk og kognitiv trening samtstøtte til pårørende.»

Pårørende er også tatt med når det gjelder eldre i livets sluttfase. Det står:

«Styrke samarbeidet med frivillige aktører, herunder støtte, utprøving av hospicer i flere fylker, i arbeidet med å styrke tilbudet til døende og deres pårørende.»

Når det gjelder pårørende i andre livssituasjoner, er barn som pårørende med i ett forslag. Det står: «Styrke tiltakene rettet mot barn som vokser opp i hjem med rusutfordringer.»
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut