I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
07. mai 2024

Barn i fosterhjem – også pårørende

Barn i fosterhjem er pårørende til de foreldrene de flytter fra. Barna har med seg erfaringer fra egen familie, som de fortsatt skal ha en relasjon til videre i livet. Kunnskap om barn som pårørende kan hjelpe fosterforeldrene til å forstå og håndtere krevende reaksjoner hos barna.
Barn i fosterhjem – også pårørende
Ellipse%2035
Borghild%20Eld%C3%B8en%20copy
Tekst:

​Borghild Eldøen

Kommunikasjonssjef
Det treårige prosjektet «Barn i fosterhjem – også pårørende», har som mål å styrke fosterforeldres kunnskap og kompetanse. Med støtte fra Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) skal der utvikles et veiledningstilbud til foster- og beredskapsforeldre.
 
– Det viktigste med prosjektet er å bidra til at fosterforeldrene ser og forstår at barna er pårørende, som vi håper vil bidra til mer stabile rammer for barnet, sier prosjektleder Gry Anette Øvstegård, som er fagkonsulent ved Pårørendesenteret. Hun er utdannet klinisk sosionom og har en master i familieterapi og relasjonelt arbeid.
 
– Mange rapporter viser at folk som har vært fosterhjem i mange tilfeller ikke vil anbefale andre å bli det og de vil heller ikke ta nye oppdrag. Vi tror at økt kunnskap kan gjøre noe med dette. Det å forstå og anerkjenne at barnet på tross av de problemene de har opplevd, er glad i foreldrene sine, vil gjøre det lettere å se den lojalitetskonflikten disse barna står i, forklarer prosjektlederen og viser til at det skal utvikles et digitalt kurs der foster- og beredskapsforeldre vil få undervisning om hvordan de kan bekrefte, informere og tåle (BIT-modellen) barn som er pårørende med tilhørende eksempler og refleksjonsoppgaver.

Prosjektet består av tre moduler inndelt og tilpasset barns alder; 0-6 år, 7-12 år og 13-18 år.
 

Vi har tro på at et ekstra par med briller, som tar inn pårørendeperspektivet, bidrar til kunnskap som kan styrke foster- og beredskapsforeldrene i deres viktige omsorgsoppdrag. Det er disse brillene vi vil tilby.

 

Tverrfaglig prosjekt

Med seg i prosjektet har Gry Anette to kolleger fra Pårørendesenteret: fagkonsulent Marianne Røst Reilstad, som er klinisk sosionom med videreutdanning i familieterapi og fagkonsulent Sissel Reinertsen, som er utdannet barnevernspedagog med videreutdanning i tverrfaglig veiledning. Alle tre har lang og variert erfaring fra barnevernet, blant annet som veiledere for fosterhjem.
 
I oppstarten av prosjektet har de tre gått bredt ut og har gjennom et omfattende forprosjekt høstet kunnskap hos aktører på feltet; fire ulike barnevernstjenester rundt om i landet, Bufetat i Stavanger, Norsk fosterhjemsforening, Landsforeningen for barnevernsbarn og Organisasjonen for barnevernsforeldre. Representanter fra disse er med i en bredt sammensatt referansegruppe som består av:
  • Tom Ophus – Norsk Fosterhjemsforening
  • Shimron Mohd – Landsforeningen for barnevernsbarn
  • Beate Kvammen – Organisasjonen for barnevernsforeldre
  • Jan Christian Lone – Bufetat Region Vest
  • Randi Aspen – Fosterhjemstjenesten – Bergen kommune
  • Anne Kristine Bergem – psykiater, utvikler av BIT

Du kan lese mer om BIT-modellen her.
Du kan lese om vanlige reaksjoner hos barn som er pårørende her.
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut