I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
22. november 2022

BarnsBeste gjør helsetekster om barn som pårørende bedre

Kortere tekster med mer målrettet og direkte budskap, det var noe av målet da Helsenorge oppdaterte sine nettsider om «barn som pårørende». En sentral aktør i arbeidet, var BarnsBeste – Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende.
BarnsBeste gjør helsetekster om barn som pårørende bedre
Ellipse%2035
Vilhelm
Tekst:

​Vilhelm Viksøy

Journalist og mediaansvarlig
– Det er utfordrende å gi god helseinformasjon. Tekstene skal være korte, direkte og snakke til ulike målgrupper på en gang. Men det er også et spennende arbeid å være med på, sier Eivind Thorsen som har ledet arbeidet.

Han er fagrådgiver hos BarnsBeste, et nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende. De jobber for at barn som pårørende og etterlatte skal oppleve åpenhet, deltakelse, anerkjennelse og støtte i sin hverdag. Nå har de for tredje gang vært med og oppdatert tekstene på det offentlige nettstedet helsenorge.no om «barn som pårørende».

– Samarbeidet med Helsenorge startet i 2012, og alle tekstene på helsenorge.no oppdateres i en jevn syklus. Nå var tiden inne for å oppdatere tekstene om barn som pårørende, sier Thorsen.
I tillegg til en redaksjonsgruppe i helsenorge.no, hadde Thorsen med seg erfaringskonsulent Gunnhild Berglen, psykologspesialist Kari Bøckmann og psykiatrisk sykepleier Nina Lien Osen.
 

Lang prosess

Oppdateringene starter med at Helsenorge gjør et grundig analysearbeid av bruken og innholdet i de gamle tekstene. Deretter begynner prosessen med å gjøre endringer og justeringer slik at nye tekster skal bli så bra som mulig. De sendes også til gjennomlesningen hos ulike aktører i BarnsBeste sitt nettverk. At så mange involveres gjør at arbeidet kan ta tid, men det skal det.
 

Barn trenger åpenhet. De merker om noe holdes skjult eller hemmelig.

Eivind Thorsen

– Hvor raskt det går varierer, men vi er ferdige når vi er ferdige. For å kunne jobbe i nettverk så må vi gi prosessen ro, og det er viktig at alle blir hørt og inkludert, sier Thorsen.
Målet og ønsket er at de nye tekstene skal kunne brukes av alle som har en omsorgsrolle for barn og de som opplever sykdom eller rus i familien. Thorsen forteller også at fagpersoner bruker tekstene i sitt arbeid.
 

Mer direkte

En nyvinning denne gang, er at de har delt tekstene i tre kategorier. Den ene er barn og unge med fysisk sykdom i familien, den andre kategorien handler om psykisk sykdom i familien og den siste gruppen er barn og unge med rusproblemer i familien.

– Tekstene er retta mer mot de vanligste sykdomsgruppene, sier Thorsen.

Selve tekstene er også endret. De har et enklere og mer direkte språk, og tekstene er også kortere og tydeligere. Å få til dette, er en krevende prosess, skal vi tro Eivind Thorsen.

– Det er alltid en utfordring å få det kort nok, samtidig som det skal bli forståelig og ha nødvendig faglig substans. Den spenningen er alltid et «problem» og en utfordring.
 

Nye snakke-bokser

Den mer direkte formen, har også resultert i at alle tekstene har egne snakke-bokser. De gir råd og tips for de som skal prate med barn og unge pårørende om forholdene de befinner seg i. En slik samtale vil kunne gi barn og unge muligheten til å forstå, mestre og håndtere det de opplever, og ikke minst gi barn og unge ord og begreper som gjør dem i stand til å prate om familiesituasjonen med sine venner.

– Dess tidligere man snakker om sykdom i familien, dess enklere er det å gi rom og anerkjennelse til hverandre. Særlig barn trenger åpenhet. De merker om noe holdes skjult eller hemmelig. Derfor håper vi at sidene som nå er laget, gir hjelp til nettopp dette.
 

Godt samarbeid

De oppdaterte sidene var klare i august, og responsen har så langt vært god.

– Ja, responsen vi har fått fra Helsenorge har vært god, sier Thorsen, som også skryter av samarbeidet med helsemyndighetene. 

– Det er veldig givende å jobbe med Helsenorge. For nerdete fagfolk som meg, gir de oss god hjelp til å få til litt folkelighet, sier Eivind Thorsen med et smil.
 

PS:

De oppdaterte tekstene finner du på helsenorge.no
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut