I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
29. november 2018

Bruker sunn fornuft, er svaret fra Fauske

Fauske kommune i Nordland var en av de fire finalekandidatene i konkurransen om å bli Årets Pårørendekommune.
Bruker sunn fornuft, er svaret fra Fauske
Ellipse%2035
Screenshot%202021-04-06%20at%2014_09_55
Tekst:

​Marie Rein Bore

Journalist
Asker kommune vant årets pris, men Fauske kommune kom til finalen, blant annet på grunn av måten kommunens ansatte blir ivaretatt når de er i en vanskelig pårørendesituasjon, forteller daglig leder Unn Birkeland i Pårørendesenteret i Stavanger.

I juryen for Årets pårørendekommune satt Pårørendesenteret, BarnsBeste, Napha (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid), NK LMH (Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse), PiO-senteret, Pårørendealliansen og NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord-Norge.

Fauske er knutepunktet i Salten-området i Nordland fylke. Fauske kommune strekker seg fra svenskegrensen via bre og høyfjell til den innerste delen av Skjerstadfjorden der kommunesenteret Fauske ligger. Kommunesenteret har bystatus. Historisk har bergverk og landbruk vært de største næringene i kommunen. Innbyggertallet var 9775 personer per. desember 2017.

– Det var veldig hyggelig å bli nominert som finalekandidat til Årets Pårørendekommune, sier personalkonsulent Monica Johansen.


Enkel hovedtanke

På spørsmål om hva som er kommunens hovedtanke bak eget pårørendearbeid, er svaret enkelt.

– Vi bruker sunn fornuft, svarer både Monica Johansen og Elisabeth Larsen, enhetsleder for sykehjem i Fauske kommune.

– Hvis en ansatt kommer i en vanskelig og langvarig pårørendesituasjon, er det viktig å legge arbeidsforholdene til rette. Det er viktig å snakke med den ansatte og spørre:
Hva er behovene dine nå? Hvordan kan vi som arbeidsgiver gjøre det enklere for deg i den vanskelige pårørendesituasjonen du er i? Det gjelder å være lydhør, sier Monica Johansen.
 

Hvis en ansatt kommer i en vanskelig pårørendesituasjon, må vi prøve å legge til rette så godt vi kan, slik at de kan klare å komme på jobben. Det har med holdninger å gjøre, og det gjelder å bruke sunn fornuft.

– Elisabeth Larsen, enhetsleder.
 
Hun viser også til at kommunen i likhet med andre kommuner har velferdspermisjonsdager og at NAV har et opplegg der pårørende kan søke om pleiepenger.

– Hvis en ansatt kommer i en vanskelig pårørendesituasjon, må vi prøve å legge til rette så godt vi kan, slik at de kan klare å komme på jobben. Det har med holdninger å gjøre, og det gjelder å bruke sunn fornuft, sier Elisabeth Larsen.

Pårørende er en ressurs både for pasienter, brukere og helsepersonell. Da er det viktig å finne ordninger slik at ansatte som er i en vanskelig pårørendesituasjon, skal ha mulighet til å være pårørende, så langt det lar seg gjøre. Det kan for eksempel være å endre noe på turnusen.

Men hun er også opptatt at ansatte på sykehjemmene skal skjermes, slik at de slipper å pleie de nærmeste slektningene, slik som foreldre eller besteforeldre. Men hun legger til at hvis en ansatt synes det er greit å ha for eksempel sin egen bestemor på avdelingen, så åpner man for det.

Elisabeth Larsen ivrer for mer åpne sykehjem, der den som vil, kan komme. Det kan være åpne konserter på sykehjemmet, og hun forteller også om arrangement med markedsopplegg i sykehjemskafeteriaen.
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut