I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
29. august 2022

Derfor sa vi nei til å ha Abid Raja som programleder

Fredag 26. august ble det kjent at Abid Raja likevel ikke blir med oss som en av to programledere under Pårørendekonferansen. Reaksjonene på dette har vært mange – både positive og negative – og det etterspørres et grundigere svar på hvorfor dette valget ble tatt.
Derfor sa vi nei til å ha Abid Raja som programleder
Ellipse%2035
Vilhelm
Tekst:

​Vilhelm Viksøy

Journalist og mediaansvarlig
Pårørendekonferansen består av faglige innlegg, presentasjon av forskning og erfaringsdeling fra både fagpersoner og pårørende. Vi har ingen debatter av politisk karakter, og konferansen er heller ikke en fagpolitisk konferanse. Det er en konferanse for pårørende, fagpersoner og forskere der pårørendeperspektivet er agendaen.  

Vi så fram til å ha med oss Abid Raja på dette fordi hans livserfaring, varme og engasjement er egenskaper vi setter stor pris og som ville passet godt inn i vår konferanse.  

Som vi tidligere har redegjort for, var det Abid Rajas utspill om legalisering av cannabis som førte til at vi gjorde en ny vurdering av hans oppgave som medprogramleder. Det var i denne rollen Raja skulle bidra, han skulle ikke ha egne innlegg eller delta i debatt. Vi ønsker ikke å legge en demper på politiske debatter, og ruspolitikk er et viktig tema, men det ikke et tema på årets konferanse. 
 

Vi ønsket ingen ruspolitisk debatt.

Unn Birkeland, daglig leder ved Pårørendesenteret

Da reaksjonen fra flere pårørendegrupper ble delt med oss, så vi faren for at konferansen ville få feil type oppmerksomhet. Vi har forståelse for at det er delte meninger, også blant pårørende, når det gjelder ruspolitiske spørsmål, men vårt mandat er å støtte pårørende som gruppe, uavhengig av diagnose. Vi valgte å lytte til dem som lever med store belastninger og bekymringer i hverdagen fordi noen de står nær har en rusavhengighet. 

Noen vil kunne mene at vi nå likevel har tatt en politisk beslutning. Den oppfatningen kan ikke vi styre, vi kan bare understreke igjen – vi ønsket ingen ruspolitisk debatt.  

Mottoet til Pårørendesenteret er «Fra usynlig til inkludert». Sammen med komiteen arbeider vi med full styrke fram mot årets konferanse med tema – «pårørende – fra ekstraoppgave til inkludert?» 

Pårørende som gruppe er fremdeles ikke synlige nok i helsevesenet, skole og barnehage og arbeidsliv. Det er mellom 800 000 og 1,5 millioner pårørende i Norge i dag, og mange av dem bruker mye tid og krefter på å bidra til støtte og omsorg for sine nære og kjære. Av og til i den grad at det går ut over deres egen helse og livskvalitet, og hver dag snakker vi på Pårørendesenteret med mennesker som er i slike situasjoner. De kan kontakte oss uavhengig av politiske meninger, relasjoner og sykdom/diagnose hos den de er pårørende til, og blir møtt med respekt. 

Pårørendekonferansen arrangeres som digital konferanse 21. september. Årets tema er «Pårørende – fra ekstraoppgave til inludert?». Program og mer informasjon finnes på Pårørendekonferansen.no
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut