I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
23. september 2020

Eigersund Årets Pårørendekommune

Under årets digitale Pårørendekonferanse i dag, 23. september, fikk Eigersund kommune prisen Årets Pårørendekommune for sitt strategiske arbeid med pårørende som gruppe og ressurs. Det var helse- og omsorgsminister Bent Høie som delte ut prisen.
Eigersund Årets Pårørendekommune
Ellipse%2035
Bethi
Tekst:

​Bethi Dirdal Jåtun

Journalist
Det er fjerde året prisen for Årets pårørendekommune deles ut under den årlige Pårørendekonferansen i Sandnes. Fra Eigersund kommune tok ordfører Odd Stangeland, rådmann Gro Anita Trøan og Ingunn Helland Nilsen, senterleder ved Kjerkaneset bo- og servicesenter imot prisen.
 

Strategisk jobbing

«Eigersund kommune er et godt eksempel på hvordan en forholdsvis liten kommune har jobbet strategisk med å forankre pårørendearbeid i ledelsen både administrativt og politisk, med stimuleringsmidler fra Helsedirektoratet. De har også fått midler fra fylkesmannen til prosjektet «Samspill med pårørende», der Frivillighetssentralen og Frisklivsentralen er viktige medspillere», het det i juryens begrunnelse.
I fjor vant Fredrikstad prisen og årene før Asker og Ålesund. 
 

Inspirere og motivere

– Målet med prisen er å løfte fram og inspirere til godt pårørendearbeid i kommunenorge – på tvers av diagnoser og demografiske forhold, sier Unn Birkeland, leder for konferansen og daglig leder ved Pårørendesenteret i Stavanger som blant annet drifter tre nasjonale nettsteder for barn og voksne som pårørende og for fagfolk som jobber med pårørende.
 

Eigersund kommune er et godt eksempel på hvordan en forholdsvis liten kommune har jobbet strategisk med å forankre pårørendearbeid i ledelsen både administrativt og politisk, med stimuleringsmidler fra Helsedirektoratet.


I forbindelse med overrekkelsen benyttet Bent Høie anledningen til å si noen ord om regjeringens kommende Pårørendestrategi der formålet er å løfte frem pårørendes rolle og situasjon i samfunnet. Barn som pårørende er en viktig del av strategien, understreket ministeren.
 

Systematisk og tverrfaglig

– Kåringen av Årets Pårørendekommune handler ikke om å finne fram til den kommunen som har knekt koden for godt pårørendearbeid, men om å synliggjøre de kommunene som har valgt å jobbe systematisk og tverrfaglig for å sikre at pårørende i størst mulig grad skal få den støtten og hjelpen de trenger, påpeker Unn Birkeland.

Årets jury har i år bestått av Nasjonalforeningen for folkehelsen, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP), Veiledningssenteret i Nord Norge, Kommunesektorens organisasjon (KS), Fredrikstad kommune, Nettverk for pårørendeforskning og Pårørendesenteret.
 

Kåringen av Årets Pårørendekommune handler ikke om å finne fram til den kommunen som har knekt koden for godt pårørendearbeid, men om å synliggjøre de kommunene som har valgt å jobbe systematisk og tverrfaglig for å sikre at pårørende i størst mulig grad skal få den støtten og hjelpen de trenger.


Bak Pårørendekonferansen 2020 står: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), VID, Nettverk for pårørendeforskning, Sanden Media og Stiftelsen Pårørendesenteret.
 
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut