I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
15. juni 2021

Etablerer nettverk for pårørendekoordinatorer

– Inntrykket er at det gjøres veldig mye godt pårørendearbeid i kommune-Norge, men vi sitter på hver vår tue, gjerne alene i våre stillinger, uten andre å diskutere med. Etter mitt skjønn vil vi gjøre en bedre jobb og også vokse faglig om vi møtes og lærer av hverandre.
Etablerer nettverk for pårørendekoordinatorer
Ellipse%2035
Bethi
Tekst:

​Bethi Dirdal Jåtun

Journalist
Det sier initiativtaker Kim Elphinstone som er pårørendekoordinator i Oslo kommune for bydelene Ullern, Vestre Aker og Frogner. Han inviterer til en første samling digitalt, onsdag 16. juni klokken 11.30-12.15, der først og fremst formål, interesse, forventninger, form og møtehyppighet står på agendaen.
 
Når vi snakker med Kim, har 20-25 meldt seg på.
 

Mange av oss sitter mye alene og får derfor ikke muligheten til å lære av andre. Vi trenger å utvikle oss faglig, utfordres og få ideer og inspirasjon til hvordan vi best kan utøve jobben vår.


– Det er ikke jeg som skal styre nettverket, men nettverket selv som skal bestemme hvordan vi skal ha det, understreker han og sier at han er godt fornøyd med interessen så langt. Det viktigste for ham er å komme i gang og lodde stemningen, nå før ferien.
 

Nybrottsarbeid

Kim Elphinstone har en master i atferdspsykologi. Han har også erfaring som pårørende i rusomsorgen. Jobben som pårørendekoordinator for de tre vestlige bydelene i Oslo fikk han mot slutten av 2019 og ble i stor grad utfordret til å forme mye av stillingen sin selv. I kommunal sammenheng er dette nybrottsarbeid, der det meste må etableres og finnes ut av, noe nok også andre som jobber på pårørendefeltet har erfaring med, sier han.
 

At vi kan møtes digitalt, har også mange fordeler med seg. I alle fall nå i første omgang. På sikt vil det være fint å kunne møtes også fysisk.


– Dette sammen med hjemmekontorsituasjonen, som ikke lenge etterpå kom som et resultat av pandemien, gjorde at jeg nok raskere enn ellers ble opptatt av å etablere et felles forum. Mange av oss sitter mye alene og får derfor ikke muligheten til å lære av andre. Vi trenger å utvikle oss faglig, utfordres og få ideer og inspirasjon til hvordan vi best kan utøve jobben vår, sier han.
 

Lav terskel

Å få oversikt over hvem som jobber på pårørendefeltet i de forskjellige kommunene, har ikke bare vært enkelt. Først da han tok kontakt med Helsedirektoratet med spørsmål om å å få en oversikt over hvem som hadde søkt om midler til  pårørendearbeid, begynte ting å skje. Han kom i kontakt med flere og fikk luftet ideen sin, noe som ga gjengklang hos mange. 
 

Vi trenger en arena der vi blir utfordret på holdninger og verdier knyttet til pårørendearbeidet.


– At vi kan møtes digitalt, har også mange fordeler med seg. I alle fall nå i første omgang. På sikt vil det være fint å kunne møtes også fysisk, men nå i starten tror jeg det er det viktig å ha en lav terskel for deltakelse, sier han.
 

Å dele blir viktig

Kim Elphinstone håper at han sammen med likesinnede skal kunne skape en arena for erfaringsutveksling og ulike tilnærminger til fagfeltet.
 

Pårørende kan bidra til at de ansatte gjør en enda bedre jobb.


– At vi kan dele prosesser og spesifikke verktøy med hverandre, vil være nyttig. Dessuten trenger vi en arena der vi blir utfordret på holdninger og verdier knyttet til pårørendearbeidet. Vi lever i en dynamisk tid hvor det er viktig å holde tritt med utviklingen. Sammen kan vi hjelpe hverandre til nettopp det, sier han og løfter fram et perspektiv han er opptatt av:
 

Pårørendes plass

– Jeg har vært pårørende selv, i rusomsorgen. Pårørende kan være en ressurs ikke bare overfor den eller dem de er pårørende til, men også overfor de fagfolkene de kommer i kontakt med. Pårørende kan bidra til at de ansatte gjør en enda bedre jobb.
 
Kim Elphinstone sier han tar initiativ til etableringen av det interkommunale nettverket like mye for seg selv som for andre:
 
– Vi trenger flere å diskutere med, lære og inspireres av.
 
 Møtet finner sted onsdag 16. juni kl 11.30, og du kommer inn i møtet her
 
 
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut