I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
04. januar 2017

Førde satser på systematikk i rutinene i pårørendearbeidet

– Da Førde kommune fikk penger fra staten til å drive med pårørendearbeid, hadde vi nettopp startet et dagaktivitetssenter for personer med demens. Det var naturlig å knytte pårørendesatsingen til arbeidet med å bygge opp tilbudene på dette senteret, forteller Marta Strandos, leder av Utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester i Sogn og Fjordane.
Førde satser på systematikk i rutinene i pårørendearbeidet
Ellipse%2035
Screenshot%202021-04-06%20at%2014_09_55
Tekst:

​Marie Rein Bore

Journalist
Utviklingssenteret ligger i Førde kommune, og tilskuddet fra staten ble brukt til å prøve ut og bygge opp gode rutiner for ansatte når de skulle samarbeide med pårørende til de med demenssykdom som var på dagaktivitetssenteret.

Med på dette var førstelektor Toril Midtbø, fra Høgskulen i Sogn og Fjordane, avdeling for helsefag. Hun ble engasjert i en delstilling for å være en ressurs på dagsenteret med rettledning og faglige innspill.
 

Kommunikasjon ble viktig når den demenssyke
ofte ikke var i stand til å fortelle hva han hadde
gjort og opplevd på senteret.


Kommunikasjon ble viktig når den demenssyke ofte ikke var i stand til å fortelle hva han hadde gjort og opplevd på senteret. En av kommunikasjonsformene var kommunikasjonsboka, som fulgte personen med demens. Der ble daglige aktiviteter på senteret skrevet ned, slik at pårørende kunne følge med og bruke det som et utgangspunkt for samtaler.

Videre i prosjektet har hjemmetjenesten etablert ressurspersoner som skal ha et spesielt ansvar for å opprette kontakt og sikre oppfølging av pasient og pårørende.
 

Det er viktig også for pårørende at
senteret skal bli opplevd som et godt sted å være.


Steg to ble å bygge opp flere gode tiltak for pasientene på dagsenteret. Det er viktig også for pårørende at senteret skal bli opplevd som et godt sted å være. Erfaringer viser at det kan være vanskelig å få en person med demens til å begynne på et dagsenter.

– Det handler mye om at demens fremdeles ofte er tabubelagt, det sitter langt inne å be om avlastning. En del strever med å fortelle at en ektefelle, eller en mor/ far har fått en demensdiagnose. Derfor er det viktig å jobbe utadrettet mot de nærmeste pårørende, dyktiggjøre ansatte på kontakt med pårørende, sier Marta Strandos.

– Hvordan har ansatte tatt imot tilbud om mer opplæring?
– Tilbudet ble godt mottatt hos ansatte på dagsenteret. Det gjaldt både mer kunnskap, og også arbeidet med å etablere et felles verdigrunnlag. Nå er vi inne i en ny fase, der man sikrer at sykehjem og hjemmetjenestene i kommunen skal ha gode rutiner for kontakt med alle typer pårørende. Samtidig skal kommunen begynne å jobbe med å kartlegge pårørendes behov for avlastning, og også å se på mulighet til ulike former for avlastning, forteller Marta Strandos.
 

Nå er vi inne i en ny fase, der man sikrer at sykehjem
og hjemmetjenestene i kommunen skal ha gode rutiner
for kontakt med alle typer pårørende.


Hun understreker viktigheten av å satse på tiltak som henger sammen, bygge stein på stein og skape gode rutiner i pårørendearbeidet; med andre ord systematikk.
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut