I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
08. november 2022

Fagdag som gav mersmak

Et tilfeldig søk på internett endte opp med innertier av en fagdag i Målselv. – Tilbakemeldingene rundt morgenkaffen er overveldende, sier Trude Marlèn Aadde i arrangørgruppa.
Fagdag som gav mersmak
f.v. Trude Aadde, Anne Torill Brimsø, Marius Nilssen, Elin C. Aas (bak), Marte Larsen og Ingvil Aarestad Godeset. Foto: Kristine Lavik-Askim
Ellipse%2035
Vilhelm
Tekst:

​Vilhelm Viksøy

Journalist og mediaansvarlig
I slutten av oktober inntok fagkonsulentene Anne Torill Brimsø og Ingvil Aarrestad Godeset fra Pårørendesenteret kinosalen i Målselv kommune. I salen satt 70 mer eller mindre forventningsfulle fagpersoner som skulle bruke hele dagen til å lære om pårørendearbeid.
 
Fagdagen startet egentlig da kommunen søkte om støtte fra Statsforvalteren til «bedre kompetanse for personer med lindring og omsorgsbehov – og deres pårørende». Pengene resulterte både i internundervisning og eksterne digitale foredrag, men de var lystne på mer. De ville ha en egen, fysisk fagdag der de fikk arbeidet med stikkordet pårørende.
 

Viktig med fysisk møte 

At det skulle lede dem til Pårørendesenteret, var ikke opplagt.

– Helt ærlig så hadde jeg ikke hørt om Pårørendesenteret tidligere, sier Trude Marlén Aadde, en av de tre som satt i prosjektgruppen som planla fagdagen.

– Jeg sjekket først en del ressurssider jeg kjenner til, men etter noen klikk havnet jeg litt tilfeldig hos Pårørendesenteret, sier Aadde.

Hun sendte en formell henvendelse om hjelp, svaret kom fort og det var positivt.

– Flere vi var i kontakt med, kunne tilby digital fagdag, men vi hadde et ønske om et fysisk treff. Det skjer noe når vi er i samme rom. Derfor var vi veldig glade da Pårørendesenteret ønsket å sende to personer opp for å lage fagdag med oss.
 

Samhandling viktig 

Når Pårørendesenteret lager slike fagdager, er samhandling et nøkkelord. Først er det flere runder og samtaler med lokal arrangør for å kartlegge behov og ønsker. Deretter jobber de som skal ha fagdagen sammen for å plukke elementene som skal være med. Her kan det også bli «ballspilling» med de andre på senteret. Nye samtaler med lokal arrangør er også naturlig. På den måten skapes en fagdag i fellesskap, ikke bare av enkeltpersoner.

– Det er mye kunnskap og kompetanse på Pårørendesenteret. Å lage en fagdag handler på mange måter om å sette disse elementene sammen på rett måte, sier Ingvil Aarrestad Godeset.
 
– Da det første utkastet kom, var det akkurat det vi hadde sett for oss. Her løste Pårørendesenteret bestillingen på en veldig god måte, sier Aadde.
 

Jeg ble tatt litt på senga over hvor bra dette var. Det var faglig sterkt, det var godt lagt opp og vi hadde mye tid til å jobbe sammen på tvers av profesjoner

Kristine Lavik-Askim, avdelingsleder Andslimoen legetjeneste

Nå var det bare å invitere bredt til «alle» instanser i kommunen, både fagpersoner og ledere. Andslimoen legetjeneste der Aadde selv jobber, stengte ned til såkalt «lavdrift». Bare øyeblikkelig hjelp var prioritert denne dagen, resten var på fagdag sammen med de andre deltagerne.
 

Stengte ned legesenteret 

En av dem var Kristine Lavik-Askim, avdelingsleder ved legetjenesten. Hun var som flere andre litt undrende i forkant. «Tema er spennende, men hva skal vi gjøre? En hel dag?»

– Jeg var litt spent på hva jeg som leder ville ha igjen for dette. Jeg møter jo oftest de pårørende når noen ikke er fornøyd med arbeidet. Men jeg vet jo at pårørendearbeid er viktig, så vi bestemte oss for å prioritere dette høyt. Derfor valgte å sende så mange vi kunne til fagdagen, sier Lavik-Askim.

Det er hun veldig glad for i etterkant for utbyttet var stor.
 
– Jeg ble tatt litt på senga over hvor bra dette var. Det var faglig sterkt, det var godt lagt opp og vi hadde mye tid til å jobbe sammen på tvers av profesjoner, sier Lavik-Askim, og nevner FuelBox økten som et eksempel. FuelBox er et verktøy der man ved hjelp av spørsmål skal løse og drøfte oppgaver.

– Jeg var i en gruppe med helt andre enn de jeg jobber med til daglig. Det var veldig nyttig, og jeg lærte mye om pårørende sett fra andre perspektiv enn mitt eget. Jeg er glad vi hadde satt av en hel dag og ikke bare noen timer, sier hun.
 

Stort utbytte

Kristine Lavik-Askim er ikke alene om å gi god tilbakemelding. Responsen har ifølge Trude Marlén Aadde vært overveldende. Mange fikk seg en aha-opplevelse og nye tanker om pårørendearbeid, og flere møtte også seg selv i døra med egen pårørendeerfaring. Aadde skryter også av gjennomføringen fra de to ansatte ved Pårørendesenteret.

– De var bare så godt forberedt og snakket fritt uten manus. Dette var integrert og levende kunnskap. Samhandlingen dem imellom fløt også flott, det vises at de var trygge både på faget, innholdet og hverandre. Det var heller ikke en «gjør sånn-og-sånn»-undervisning. Dette var en fagdag der de gav oss gode innspill og tid til refleksjon. Vi fikk mye å jobbe videre med, og vi fikk også bekreftet at vi har en del godt pårørendearbeid allerede, sier Trude Marlèn Aadde.
 

Tilpasses alle

Fagdager som denne er noe Pårørendesenteret ønsker å gjøre mer av.
 
– Vi kan tilby både halve og hele fagdager, og vi kan delta både fysisk og digitalt. Vi kan ta utgangspunkt i lokale utfordringer, bruke fagstoff fra nettsidene våre, bidra med filmer, refleksjonsoppgaver eller undervise i bruk av FuelBox som refleksjonsverktøy. Her er det bare å sette opp ønsker, vi kan tilpasse det meste, sier Unn Birkeland, daglig leder ved Pårørendesenteret. 

– Vi har god erfaring med å veksle mellom flere former. Det gir god variasjon, særlig i en hel dags kompetanseheving. Prisen vil være 10.000-15.000 kroner, alt etter lengde og omfang. 
 
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut