I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
04. november 2019

Feststemning i dag da UngePårørende.no ble lansert

– Dette er bra for meg som far, for barna jeg er far til og for de fagfolkene jeg jobber sammen med, uttalte Bjarne Lemvik under lanseringen av UngePårørende.no i Stavanger i dag.
Feststemning i dag da UngePårørende.no ble lansert
Ellipse%2035
Bethi
Tekst:

​Bethi Dirdal Jåtun

Journalist
Lemvik har ansvar for arbeidet med barn som pårørende ved Jæren Distriktspsykiatriske Senter (DPS), sitter i Pårørendesenterets styre og var på plass i ungdomshuset midt i Stavanger sentrum sammen med presse, Pårørendesenterets folk, øvrige fagfolk og klasse 4A fra Madlamark skole tidligere i dag.
 

Barn merker alt

– Når vi spør voksne som strever om hvordan barna deres tar det, er svaret ofte: «De merker ingenting.» Men det er ikke riktig. Som regel merker barn alt. Utfordringen er at vi foreldre ofte har problemer med å snakke om disse tingene selv, framholdt Lemvik som har fulgt utviklingen av det nye, landsdekkende hjelpetilbudet fra sin plass i styret.

– Unger slår seg ikke til ro med noe som er halvgjort, men vil ha det skikkelig. Pårørendesenteret har hele tiden hatt med seg barn og unge på råd, noe som er helt avgjørende. Gratulerer med dagen! smilte Lemvik.

Også daglig leder i Pårørendesenteret, Unn Birkeland, trakk fram bidragene fra barn og unge og takket spesielt elevene fra klasse 4A på Madlamark skole.
 

På Supernytt

– Dere har gitt oss verdifulle tilbakemeldinger undervegs og hjulpet oss med hvordan ting bør plasseres og se ut, sa hun.

Også elever fra videregående skole og fra ulike ungdomsgrupper har bidratt undervegs. Til innhold og tekstutforming har Anne Kristine Bergem, en av Norges fremste eksperter på barn og unge som pårørende, gjort en betydelig jobb. Nå starter neste fase i utviklingen av UngePårørende.no; å sørge for at så mange barn og unge som mulig får vite om tilbudet så raskt som mulig. At NRK-TVs Supernytt var til stede for å gjøre en reportasje fra lanseringen, er i så måte en flying start.

Monica Johansen Bjerkreim, oppvekstkoordinator i Gjesdal kommune i Rogaland var en av dem som merket seg dette.
 
– At Supernytt lager sak på dette, tenker jeg er en fin innfallsvinkel til skolene som jo her er en viktig arena. Å kunne bruke Supernytt-snutten som innfallsvinkel, vil være en god måte å informere om dette på i skolen, mener hun.
 

På barn og unges egen arena

Også Mette Voldsund fra Helsestasjonens Familiesenter i Stavanger var opptatt av å komme inn med tilbudet i skolen.
 
– Jeg tenker jo at lærerne er en svært viktig målgruppe her, for å sørge for at barn og unge blir kjent med tilbudet, sa hun.
 
Aud Samnøy Eidsvåg fra Familiesenteret i Gjesdal kommune framhevet betydningen av at UngePårørende.no møter barn og unge der de er.

– Vi treffer bare et fåtall barn og unge som er pårørende. Med UngePårørende.no kan mange flere få hjelp – og det som er så fint er at de ikke behøver å si ja eller nei til tilbudet, men bruke det når og om de trenger det.
 

– Forebygging er også et barnevern

Målet med den nye nettsiden er å nå ut til alle barn og unge pårørende som i dag ikke får hjelp enten fordi voksne rundt dem ikke vet om behovet eller fordi de oppfatter at dette allerede er ivaretatt.

– UngePårørende.no kan forhindre frafall fra skole og framtidig arbeidsliv som følge av belastningen mange opplever. Vi går inn og dekker et behov der barnevernet ikke er direkte tilstede. Forebygging gjennom UngePårørende.no er også et barnevern, påpeker Birkeland.
Pårørendesenterets nye nettsted er utviklet med støtte fra Sparebankstiftelsen SR-Bank, regionale utviklingsmidler og folkehelsemidler fra Stavanger kommune.

– Vi jobber nå for å få et fast, statlig tilskudd til å drive og videreutvikle denne nasjonale tjenesten med, men foreløpig avventer vi en tilbakemelding på om det er Helsedirektoratet eller direktoratet for barn, unge og familier, Bufdir, som er rette instans. VI har snakket med dem begge, opplyste Unn Birkeland før det var tid for testing av siden, mingling og prat.

Sjekk UngePårørende.no
 
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut