I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
18. september 2018

Flere fagfolk tar kontakt med Pårørendesenteret

– Henvendelser fra fagfolk til oss på Pårørendesenteret har økt voldsomt. Det er gledelig, sier Unn Birkeland, daglig leder av Pårørendesenteret i Stavanger.
Flere fagfolk tar kontakt med Pårørendesenteret
Ellipse%2035
Screenshot%202021-04-06%20at%2014_09_55
Tekst:

​Marie Rein Bore

Journalist
– Ikke minst er det gledelig at ansatte fra hele landet tar kontakt. Det samme gjelder økningen i antall pårørende nasjonalt som ringer, skrive mail, chatter. Vi fikk opprettet Pårørendelinja i fjor vår. Nå ser vi effekten av dette nasjonale lavterskeltilbudet, sier Birkeland.

Hun har sammenlignet tall som viser utviklingen første halvår 2017 sett i forhold til tall fra første halvår 2018. Det er økning både av pårørende og fagfolk, nasjonalt og regionalt over hele linja.

– Vi har vært vant til at mange pårørende regionalt har tatt kontakt. Men nå begynner vi å se virkningen av at vi har nasjonale tilbud både til pårørende og fagfolk.
 

Nå begynner vi å se virkningen av at vi har        
nasjonale tilbud både til pårørende og fagfolk.

– Daglig leder Unn Birkeland

Økningen i henvendelser fra fagfolk betyr at de forstår vi er en ressurs som kan hjelpe dem til å være trygge og modige i sitt møte med pårørende. Pågangen viser at fagfolk ser de trenger kunnskap om pårørendefeltet, sier Unn Birkeland.

Hun forteller at Pårørendesenteret får henvendelser både fra kommuner og sykehusavdelinger med forespørsler om å komme og informere om pårørendearbeid. Flere av de ansatte har vært ute. Bare de siste 14 dagene har hun selv hatt to oppdrag.

– Hva er det kommuner og sykehusavdelinger primært ber om å få hjelp til? Har dere den informasjon som etterspørres?
– Når det gjelder spørsmål om hjelp og støtte i det direkte pårørendearbeidet har vi lang erfaring og mye god informasjon. Vi ser dessuten at kommunene nå spør om hjelp til å lage kommunale planer og strategier for pårørendearbeid i kommunen. Der kan vi tilby hjelp til strategiplanlegging, og den hjelpen kan skje på ulike måter, sier Unn Birkeland.
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut