I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
08. august 2022

Gode ord i vrangstrupen

Trengs det bevissthet om pårørendearbeid fortsatt? Er Pårørendekonferansen i september nødvendig? Vår sommerkampanje på Facebook og Instagram bekrefter at det fortsatt er en vei å gå.
Gode ord i vrangstrupen
Ellipse%2035
Vilhelm
Tekst:

​Vilhelm Viksøy

Journalist og mediaansvarlig
Kommentarartikkel – Vilhelm Viksøy

Før sommeren inviterte Pårørendesenteret en del samarbeidspartnere, støttespillere og politikere til å komme med en sommerhilsen til landets mange pårørende. Hilsenene ble delt regelmessig på Facebook og Instagram. Ønsket vårt vår var å gi et lite håndslag og oppmuntring i sommermånedene, en tid der mange pårørende erfarer alt annet enn fri og ferie når store deler av det offentlige Norge stenges ned.

Vi fikk mange «ja, dette ønsker vi å være med på», og ennå er ikke alle hilsener publisert.

Responsen fra dere lesere har også vært god og innleggene har høstet både «likes», «hjerter» og andre god-ikon i den store «sosiale» verden.
 

Dårlig mottatt

Men selv om hovedvekten av responsen har vært positiv, har det ikke bare vært godord å hente. Et eksempel er hilsenen fra Høyre-leder Erna Solberg:
«Å være pårørende er ikke en jobb man kan ta sommerferie fra. Tvert imot kan det bli mer krevende å være pårørende når ferien kommer. Jeg håper likevel at dere får mange fine stunder i sommer. Takk for jobben dere gjør, for samfunnet og for de som er så heldige å ha dere ved sin side i en vanskelig tid.»

Solbergs hilsen er en av dem som har «gått best» med et stort antall delinger og tilslutninger. Det er også en av de hilsener som har høstet mest motbør og den falt ikke i like god jord hos alle. Solberg var ikke alene om å møte motbør. Dess mer makt personer er tildelt, dess kraftigere var reaksjonene og flere responser ble moderert av oss.

Inntrykket er at mange opplever en avstand mellom politiske ønsker og opplevd hverdag.
 

Godt ment

Men negative kommentarer kom ikke bare til våre politiske ledere. Vi kunne også lese mer spontane utsagn som «lett for deg å si», «prøv en dag i mine sko», til ulike pårørendeorganisasjoner og interessegrupper sine hilsener. Som en sa: «ikke visste jeg at alle disse ordene som er godt ment, skulle vise seg å være ekstra sten til byrden».

Kanskje er jeg litt naiv, men jeg tror at når både politikere og andre ønsker pårørende en god sommer, så er det oppriktig ment. Så har jeg også erfart og sett at hverdagen ikke alltid går i takt med ønskene – heller ikke for de som sitter med ansvaret eller de som styrer hverdagen vår.

 

21. september inviterer vi igjen til digital pårørendekonferanse. Årets tema er «Pårørende – fra ekstraoppgave til inkludert?». Responsen på sommerhilsenene viser at spørsmålet ikke kan besvares med et rungende «JA». For selv om det drives mye godt pårørendearbeid, er vi ikke i mål. Og selv der arbeidet er godt, må pårørendeperspektivet holdes varmt.
 

Gode muligheter

Oppfordringen når sommerhilsningene nå synger på siste verset, blir da: meld deg på konferansen! Den vil være matnyttig og gjøre godt enten du selv er pårørende, arbeider med pårørende eller bare ønsker å lære mer. Vi kan love at det her blir langt flere perspektiv og nyanser enn det 44 ord greier å målbære gjennom en sommerhilsen.

Dagen er 21. september, stedet er på en skjerm nær deg. Velkommen til en dag i pårørendes perspektiv.

Les mer og meld deg på her: pårørendekonferansen.no
Konferansen arrangeres i samarbeid med Sanden Media, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, VID, KS og Nettverk for pårørendeforskning.
 
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut