I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
22. mai 2024

Gode tekster om barn som pårørende

Kortere tekster med mer målrettet og direkte budskap, det var målet da Helsenorge sist oppdaterte sine nettsider om «barn som pårørende». En sentral aktør i arbeidet, var kompetansenettverket BarnsBeste.
Gode tekster om barn som pårørende
Ellipse%2035
Borghild%20Eld%C3%B8en%20copy
Tekst:

​Borghild Eldøen

Kommunikasjonssjef
– Det er utfordrende å gi god helseinformasjon. Tekstene skal være korte, direkte og snakke til flere målgrupper på en gang, sier fagrådgiver i BarnsBeste, Eivind Thorsen som ledet arbeidet.
 
BarnsBeste er et nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende. Det jobber for at barn som pårørende og etterlatte skal oppleve åpenhet, deltakelse, anerkjennelse og støtte i sin hverdag. BarnsBeste samarbeider med Helsenorge om å oppdatert tekstene på det offentlige nettstedet helsenorge.no om «barn som pårørende». Alle tekstene på helsenorge.no oppdateres i en jevn syklus. I tillegg til en redaksjonsgruppe i helsenorge.no, hadde Thorsen med seg erfaringskonsulent Gunnhild Berglen, psykologspesialist Kari Bøckmann og psykiatrisk sykepleier Nina Lien Osen.

 

Barn trenger åpenhet. De merker om noe holdes skjult eller hemmelig.

Eivind Thorsen, BarnsBeste

 

Lang prosess

Oppdateringene starter med at Helsenorge gjør et grundig analysearbeid av bruken og innholdet i de gamle tekstene. Deretter begynner prosessen med å gjøre endringer og justeringer slik at nye tekster skal bli så bra som mulig. De sendes også til gjennomlesningen hos ulike aktører i BarnsBestes nettverk.
 
Målet og ønsket er at de nye tekstene skal kunne brukes av alle som har en omsorgsrolle for barn og dem som opplever sykdom eller rus i familien. Thorsen forteller også at fagpersoner bruker tekstene i sitt arbeid.
 
En nyvinning denne gang, er at de har delt tekstene i tre kategorier. Den ene er barn og unge med fysisk sykdom i familien, den andre kategorien handler om psykisk sykdom i familien og den siste gruppen er barn og unge med rusproblemer i familien. Selve tekstene er også endret. De har et enklere og mer direkte språk, og er også kortere og tydeligere.

 

Nye snakke-bokser

Den mer direkte formen, har også resultert i at alle tekstene har egne snakke-bokser. De gir råd og tips for de som skal prate med barn og unge pårørende om forholdene de befinner seg i. En slik samtale vil kunne gi barn og unge muligheten til å forstå, mestre og håndtere det de opplever, og ikke minst gi barn og unge ord og begreper som gjør dem i stand til å prate om familiesituasjonen med sine venner.

– Jo tidligere man snakker om sykdom i familien, jo enklere er det å gi rom og anerkjennelse til hverandre. Særlig barn trenger åpenhet. De merker om noe holdes skjult eller hemmelig. Derfor håper vi at sidene som nå er laget, gir hjelp til nettopp dette.

PS: De oppdaterte tekstene finner du på helsenorge.no
· Barn og unge med fysisk sykdom i familien
· Barn og unge med psykisk sykdom i familien
· Barn og unge med rusproblemer i familien

Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut