I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
27. september 2022

Godt planlagt, godt landet

Målet var en konferanse med stor programbredde. Tilbakemeldingene som er kommet til nå, bekrefter at det målet også var synlig i konferansen.
Godt planlagt, godt landet
Ellipse%2035
Vilhelm
Tekst:

​Vilhelm Viksøy

Journalist og mediaansvarlig
– Vi hadde store forventninger i forkant for vi syntes vi hadde et godt og bra program å presentere. Det er alltid spennende om vi greier å overføre planene og ønskene til selve konferansen. Det tror jeg vi klarte, sier Unn Birkeland, daglig leder ved Pårørendesenteret og leder for programkomiteen.

Hun har allerede lest mange av evalueringene og gleder seg over det hun ser.

– Jeg må få si en stor takk til alle som satte av dagen til å være med på konferansen og enda en takk til de som i tillegg tar seg tid til å evaluere i etterkant. Det er til stor hjelp for oss og gir oss et veldig nyttig verktøy til å gjøre konferansen enda bedre til neste år, sier Birkeland, som også var programleder for konferansen sammen med Kristian Jong Høines. Høines overtok på kort varsel etter at samarbeidet med Abid Raja ble avsluttet bare uker før konferansen.

– Endringen gav oss noen utfordringer, men Kristian kom inn og løste dette på en veldig god måte. Han brukte sin jobb som fastlege aktivt og tilførte nyttige og gode perspektiv til samtalen.


– Annen verden

Fastlegeperspektivet var også noe som Gry Karslen, en av mange pårørende som deltok, merket seg.

– Fastleger kan tydeligvis gjøre mye, men det har vi ikke alltid sett så mye til, dessverre, sier Karlsen.

Hun har et helt liv bak seg som pårørende og har opplevd mange motbakker å klatre opp.
 

En av de store gevinstene i år var de lokale samlingene med både fagpersoner, politiker og pårørende. 

Unn Birkeland, daglig leder Pårørendesenteret

– Jeg har vært innom det meste av hjelpetilbud som tilbys, uten at det har vært til hjelp. Noen gull-perioder har det heldigvis vært, det har holdt oss på beina, sier Karlsen, som har fortalt sin historie i flere fora tidligere. Selv om hun med sin pårørendeerfaring kjenner til mye av det som blir formidlet fra før, opplevde hun likevel konferansen som verdifull.

– Selve konferansen var kjempefin. Det var litt om alt, det likte jeg. Så er det en stor jobb å gjøre for at gode ord og intensjoner skal bli aktiv hverdag for den enkelte. I møte med mitt liv var mye av det som ble sagt, fra en litt annen planet.


Verdi likevel

– Men når din erfaring ikke samsvarer med intensjonene som ble formidlet, har da en slik konferanse noen verdi for din del?

– Ja, det har den absolutt. Det er nok mange som ikke vet om alt det som blir presentert i konferansen. Da er det godt å få både undervisning og tips om hva som kan være til hjelp for oss pårørende, sier Karlsen og trekker fram Henrik Syse som et av sine høydepunkt.

– Henrik Syse gav oss en flott avslutning der han snakket om å respektere den enkelte og løftet opp vår iboende verdighet. Det er ord å ta med inn i hverdagen for oss alle, sier Gry Karlsen.


Neste år

Antall deltakere på konferansen landet et sted mellom 4 og 500. Drøyt hundre var pårørende, et par hundre var enkeltpersoner eller grupper tilknyttet helse og institusjoner og en liten håndfull var studenter. I tillegg ble det arrangert 15 større samlinger rundt i landet i såkalte «gatherings».

– Vi når mange, og disse når vi på en god måte, men vi har mer å gå på. En av de store gevinstene var de mange lokale samlingene med både fagpersoner, politiker og pårørende. Slike samlinger har enormt stor verdi for pårørendearbeidet, sier Unn Birkeland.
 
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut