I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
20. juli 2016

Helsehuset i Stavanger får pårørendekoordinator

Helsehuset holder til svært sentralt i Gamle Stavanger sykehus. Det huser allerede mange ulike aktiviteter som støtter innbyggerne i Stavanger i å ta vare på egen helse. Forebyggende og helsefremmende arbeid er viktige stikkord.
Helsehuset i Stavanger får pårørendekoordinator
Ellipse%2035
thumb4195
Tekst:

​Liv Nordbø Kleppe

Tidligere daglig leder,
Pårørendesenteret
– Pårørende er en stor ressurs innen hele helse- og omsorgssektoren. Men samtidig vet vi at det å være pårørende kan innebære belastninger både psykisk og fysisk. Man kan ha behov for hjelp, sier Ingvill Hovlund, nytilsatt leder av Helsehuset i Stavanger.

Nå skal Helsehuset også ansette en pårørendekoordinator. Stillingsutlysningen er nylig lagt ut, en prosjektstilling som skal vare i inntil tre år, og som er fullfinansiert av Helsedirektoratet.

– Politikerne satser på forebyggende tiltak, og de ser nødvendigheten av tiltak også overfor pårørende. En egen pårørendekoordinator skal blant annet ha ansvar for å styrke det eksisterende lavterskeltilbudet på Pårørendesenteret, sier Hovlund.

Hun viser til at det er godt dokumentert nasjonalt og internasjonalt at pårørende som utøver omsorg, har økt helserisiko. Pårørende er en viktig ressurs til støtte for brukere, men også en gruppe som kan ha nytte av egne tilbud.

Kommunen har allerede etablert samarbeid med Stiftelsen Pårørendesenteret. I forebyggingssenteret på Helsehuset er det rom for å styrke dette samarbeidet, og etablere et tydelig pårørendearbeid i kommunen.

– Pårørendekoordinatoren skal ha som hovedoppgave å ha ansvar for kompetanseheving innen pårørendearbeidet. Jeg tror det er mye bra som skjer i forholdet mellom pårørende og de helse- og omsorgsansatte i kommunen. Men det kan være behov for å sette pårørendearbeid mer i system og styrke opplæringen av ansatte i kommunen, sier Ingvill Hovlund.
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut