I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
04. mars 2019

Hva dekkes og hva dekkes ikke når barn som pårørende må reise til sykehuset?

Pasientreiser er den avdelingen i helsevesenet som skal sørge for at pasientene og pårørende får dekket det de har krav på ved reiser til og fra sykehusene. Eller rettere sagt, når de må reise for å motta helsetjenester. Barn og pårørende kan bruke et søknadsskjema som ligger på helsenorge.no for å søke om å få dekket utgifter til reisen sin.
Hva dekkes og hva dekkes ikke når barn som pårørende må reise til sykehuset?
Ellipse%2035
1561456971811
Tekst:

​Gunder Christophersen

Journalist
Nå har Pasientreiser laget en veiledning på tre sider som forklarer søknadsskjemaet slik at barn og søsken som pårørende skal få dekket sine reiseutgifter.
 
  • Reisen må være over 10 kilometer, og koste mer enn minstepris med offentlig transport.
  • På reiser over 12 timer har du rett på matpenger.
  • Du får ikke dekket enkeltreiser under 100 kroner.
  • Du kan ta med deg en ledsager på reisen som også kan få dekket sine reiseutgifter. 


Har du som barn behov for oppfølging eller informasjon fordi foreldre eller søsken er syke, så har du altså nå rett på å få dekket reisen. Hovedregelen er at du får en standardsats per kilometer – for tiden 2,50 kroner – uansett hvordan du reiser. Dette gjelder på reiser mellom 10 og 300 kilometer. 300 kilometer er omtrent like langt som avstanden mellom Oslo og Kristiansand – eller mellom Alta og Tromsø.


Lange og mange reiser

Har du lenger reise enn 300 kilometer, får du dekket utgiftene som om du reiste med billigste offentlige transportmiddel, i stedet for standardsatsen.

Har du flere reiser, kan disse slås sammen i en søknad. Du har en frist på et halvt år for å søke om reisepenger. Den nye loven om reisedekning for barn og søsken som pårørende startet 1. januar i år – og dermed får du ikke dekket reiser tatt før dette.


Ta med en ledsager

Barn under 18 år kan også ha med seg en ledsager, for eksempel den andre forelderen. Da skal også denne få dekket sine reiseutgifter. Det er også mulig å få dekket reisen for to ledsager, men da må man dokumentere at dette er nødvendig.

Er reisen på over 12 timer får du 225 kroner til mat. Er det nødvendig med overnatting på reisen, dekkes også dette med en fast sats.


Kanskje nytt skjema

I utgangspunktet er det slik at du gjennomfører reisen og søker om å få dekket reiseutgiftene i etterkant. På nettsiden helsenorge.no finnes et skjema som skal brukes når man søker om å få dekket reiseutgiftene. Her finner du også den tre sider lange veiledningen.

– Vi tenker at dagens skjema kan brukes når vi nå har laget en egen veileder for hvordan man skal fylle ut dette skjemaet. Stortinget har bestemt at hele pasientreiseordningen skal gjennomgås og det kan være at det kommer et nytt skjema når dette arbeidet er ferdig, opplyser kommunikasjonsansvarlig Guri Brenden Lønnerød i Pasientreiser.

Av erfaring vet hun at det tar tid før gamle papirskjema blir oppdatert. Derfor håper hun at flest mulig vil laste ned den elektroniske versjonen.

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2019 satt av 25 millioner kroner til reiser for barn og unge som pårørende.
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut