I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
29. februar 2024

Hvem blir årets pårørendekommune?

Hvert år på Pårørendekonferansen deler vi ut prisen Årets pårørendekommune. Alta, Ålesund, Asker, Fredrikstad, Eigersund, Kristiansand og Sandnes har til nå vunnet prisen. Nå trenger vi din hjelp for å finne årets vinner. Fra 1. april til 1. juni kan du nominere den kommunen du mener bør vinne. Til inspirasjon vil vi presentere noen tidligere vinnere og hva som har skjedd hos dem etter at de vant prisen. Først ut er Asker.
Hvem blir årets pårørendekommune?
Ellipse%2035
Borghild%20Eld%C3%B8en%20copy
Tekst:

​Borghild Eldøen

Kommunikasjonssjef

Hva betyr det å vinne prisen Årets pårørendekommune?
Prisen deles ut under Pårørendekonferansen i september hvert år og består av et kunstverk, en sjekk på 10.000 kroner og gratis Gathering på neste års Pårørendekonferanse.


I 2017 satte Asker kommune i gang det treårige prosjektet «Styrket pårørendestøtte». Målet med prosjektet var å kunne tilby et helhetlig tilbud til pårørende med krevende omsorgsoppgaver. Allerede etter to år var dette nok til at kommunen fortjente å kåres til Årets pårørendekommune 2018. Asker kommune fikk prisen for å ha gjort arbeidet med pårørende systematisk og helhetlig. Samtidig er pårørendearbeidet godt forankret i hele helse- og omsorgssektoren.
 

Heltidskoordinator

Siden det er en stund siden Asker kommune ble tildelt prisen kan vi ikke fortelle alt som har skjedd siden da. I 2018 ble det igangsatt et pårørendeprosjekt innenfor Psykisk helse og rus-virksomheten, resulterte blant annet i et politisk vedtak der det ble bestemt å opprette en 100 % stilling som pårørendekoordinator. Pandemien forsinket ansettelsen, men i september 2022 var Anne Bagstevold på plass i stillingen.
 
De overordnede føringer for koordinatorjobben er pårørendearbeid på systemnivå, pasient- og brukerrettigheter, pårørendes rettigheter og sikre god informasjon og rådgivning til ansatte og pårørende.
 
– Målet med å ansette en pårørendekoordinator i Asker er å utvikle og systematisere samarbeidet mellom kommunen og pårørende, slik at pårørende opplever kvalitet og enhetlig tilnærming i møte med kommunen, forteller Anne. I rollen som koordinator skal hun støtte virksomheter i arbeidet med pårørendestøtte og ha en veilederfunksjon rettet mot ansatte. Rådgiverfunksjonen skal også være en pådriver i utviklings- og kvalitetssikringsarbeidet knyttet til pårørendeomsorgen.
 

Pårørendes behov

I ulike undersøkelser kommer det fram at pårørende har behov for anerkjennelse for den innsatsen de gjør. De ønsker mer informasjon og muligheten til å bli mer involvert i helheten rundt den de er pårørende til. Videre ønsker de dedikerte møteplasser for erfaringsdeling. Basert på disse behovene har pårørendekoordinatoren strategisk jobbet for å imøtekomme pårørendes behov. Dette arbeidet inkluderer arrangementer som pårørendekafé, temakvelder og pårørendemøter rettet spesifikt mot de ulike virksomhetene, som bl.a. bo- og omsorgssentrene og hjemmetjenesten. Målet er å etablere et tett samarbeid mellom pårørende og tjenestene.
 

Jeg er opptatt av at Asker kommune skal ha en kultur innad i tjenestene som sikrer at pårørende føler seg inkludert og ivaretatt i helheten rundt brukeren.

Anne Bagstevold, pårørendekoordinator
 

Internt nettverk i kommunen

Pårørendekoordinatoren har også initiert et «Nettverk – pårørendestøtte» i kommunen, der ansatte fra alle virksomheter er representert. Dette nettverket fungerer som en plattform for å samle ressurser, dele kompetanse og erfaringer. Det første årets hovedfokus har vært utviklingen av kartleggingsverktøy for pårørende og revisjon av kommunens nettsider knyttet til pårørendestøtte.
 
– En sentral, men kanskje den viktigste funksjonen er den enkle «veien inn», forteller Anne og viser til at pårørende kan ta kontakt direkte per telefon eller e-post.

Pårørende kan ta kontakt hvis de har behov for å diskutere sin rolle som pårørende eller opplever at pårørenderollen blir for utfordrende. Noen ønsker hjelp til å få kontakt med andre pårørende. Andre har spørsmål om søknader om tjenester eller avlastning, eller finner det vanskelig å navigere på kommunens nettsider. Det er også lov å ta kontakt hvis du bare har behov for noen å prate med.
 
Anne har funnet den første tiden som pårørendekoordinator både spennende og variert. Hun mottar positive tilbakemeldinger både fra pårørende og ansatte, noe som gir motivasjon og inspirasjon til å videreutvikle arbeidet rundt pårørendestøtte i Asker kommune.
 

Prisen til Asker ble delt ut av helseminister Bent Høie under Pårørendekonferansen 2018. 
Du kan lese talen hans her

Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut