I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
11. oktober 2022

Hvem tar over ansvaret for å støtte de pårørende?

DEBATT: Om regjeringen mener alvor med statsbudsjettet som ble lagt fram 6. oktober, der Pårørendesenteret og flere andre organisasjoner er bevilget null kroner, blir det mange pårørende som vil miste tilbudet de har i dag. Spørsmålet blir da. Hvem skal ta over?
Hvem tar over ansvaret for å støtte de pårørende?
Ellipse%2035
Anne%20Torill%20Brims%C3%B8
Tekst:

​Anne Torill Brimsø

Sykepleier, pedagog og veileder
Master i medborgerskap og samhandling

Så sent som september 2022 spurte helseminister Ingvild Kjerkol om hvilke grep vi kan ta for å gjøre pårørendelivet litt enklere? Statsbudsjettet 2023 vitner på ingen måte om at det Kjerkol har sagt om pårørende, er mer enn fine ord. Ministeren spurte også om «hvordan kan vi bidra til at pårørende kan leve egne, gode liv – samtidig som de har overskudd til å ta vare på sine nærmeste»?

Da hun var helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet i 2019 sa hun at «pårørende kan være en uunnværlig ressurs som kjemper ved siden av sine kjære. Men er du pårørende kan du selv ha behov for hjelp til å ta vare på deg selv og helsa di.»

Kloke ord som på ingen måte er mindre aktuelle i 2022. Problemet er bare: for at pårørende skal bevare «helsa si», er det nødvendig at noen bistår dem, slik at de får den hjelpen og støtten de måtte trenge.

God og målrettet ivaretakelse av pårørende er et viktig anliggende for velferdsstatens og samfunnets bærekraft. 

Dette er viktige tema som jeg er sikker på at mange av oss som jobber innen pårørendefeltet, og som brenner for arbeidet vi gjør, er mer enn villige til å gi innspill til. Gjennom samtaler med pårørende bidrar vi med støtte og veiledning, slik at den enkelte får et bedre grunnlag til å leve et godt liv, på tross av sin pårørenderolle. Dette er folkehelse i praksis, og vi ser resultater.

Pårørende gir uttrykk for at tilbudet de får, bidrar til økt forståelse for egen situasjon, mindre ensomhet og økt bevissthet rundt verdien av å ta vare på seg selv. Mange snakker om helsegevinsten de opplever ved å være i arbeid, men ser seg likevel nødt til å ta ut sykemelding da arbeidslivet i mange tilfeller ikke er tilrettelagt for en krevende pårørendesituasjon.

God og målrettet ivaretakelse av pårørende er derfor et viktig anliggende for velferdsstatens og samfunnets bærekraft. Så når pårørende gir uttrykk for at de ønsker mer støtte og oppfølging, er det all grunn til å ta dem på alvor. Vi på Pårørendesenteret er så heldige å ha et godt samarbeid med flere av aktørene som arbeider innen pårørendefeltet. Gjennom god samhandling med både pårørende og fagpersoner, lærer vi av hverandre til felles beste for pårørende i hele landet.

Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut