I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
24. november 2020

Innfører e-helsetjeneste for skoleungdom

I flere fylker har skoler tatt i bruk appen «Elevtjenesten» der elevene med enkle tastetrykk kan henvende seg enten ved navn eller anonymt til helsefagsarbeidere og/eller rådgivere ved skolen og få svar innen få dager. Målet er at alle ungdomsskoler og videregående skoler i landet skal følge deres eksempel.
Innfører e-helsetjeneste for skoleungdom
Ellipse%2035
Bethi
Tekst:

​Bethi Dirdal Jåtun

Journalist
Ressursknapphet er ikke et ukjent fenomen i dagens skolehverdag og «den åpne døren» til hjelperne i systemet er nok ikke så åpen som så mange vil ha det til eller skulle ønske. Undervisning, møter og samtaler gjør at hjelpernes dører mange ganger er stengt, og for den eleven som har mannet seg opp til å ta kontakt, blir det da med det ene forsøket. Dessuten er det nok en god del elever som kvier seg for å komme med sine utfordringer og problemer eller spørre om ting som kan sette andre i dårlig lys. De kan også ha spørsmål i forhold til tabuer og skambelagte forhold som gjør det vanskelig å snakke med noen ansikt til ansikt.
 

Med Elevtjenesten kan elevene sende en melding om det de strever med eller lurer på der og da, uten å måtte banke på en dør eller avsløre hvem de er. 


Etter ungdommenes egne ønsker

– Med Elevtjenesten kan elevene sende en melding om det de strever med eller lurer på der og da, uten å måtte banke på en dør eller avsløre hvem de er, sier Magne Skaalvik, Spesialkonsulent innen regional kompetanseutvikling og samhandling i rådsområdet for utdanning og kompetanse i Viken fylkeskommune.
 
Det jobbes nå også med å samle andre hjelpetjenester for ungdom i appen, slik at ungdommene også kan finne veien til andre hjelpere om de har behov for det. En av disse er ungepårørende.no – for barn og unge som er pårørende.
 
Magne Skaalvik har vært tett på utviklingen av appen «Elevtjenesten» siden starten for 6-7 år siden og har blant annet fått tilbakemelding på at enkelte har benyttet appen i forbindelse med selvmordstanker.
 
– Elevtjenesten er utformet etter ungdommenes egne ønsker. For dem var det viktigst å kunne stille spørsmålet eller si det de hadde på hjertet akkurat når de følte for det, og da ble appen løsningen. Mobilen har de alltid med seg, sier han.
 

Individuelle tilpasninger

– Men hva med svaret – ønsker ikke ungdommene også umiddelbare svar?

– Det viktigste for dem var at de kunne henvende seg akkurat når de følte for det og så vite at de ville få svar. Om det da gikk noen dager før det kom, var OK for dem, svarer Skaalvik.
 

Elevtjenesten er utformet etter ungdommenes egne ønsker. For dem var det viktigst å kunne stille spørsmålet eller si det de hadde på hjertet akkurat når de følte for det.


I dag har de fleste videregående skoler i gamle Buskerud «Elevtjenesten». Det er opp til den enkelte skole å bestemme hvem som skal være «hjelpere» i tjenesten. Som regel er det rådgivere og de som jobber i skolehelsetjenesten som er med, men skolene kan også knytte til seg andre.
 
– Utfordringen er å få skolene til å ta skikkelig eierskap og se hvilke muligheter denne appen gir. Politikerne her i fylket er veldig opptatt av at de unge skal ha et e-helsetilbud. Men for at det skal fungere godt, er vi avhengige av at alle hjelperen er «på», sier Skaalvik som har forståelse for at noen kan oppleve dette som en tilleggsoppgave til allerede eksisterende oppgaver, at det kan være en terskel å skulle sette seg inn i nok et nytt dataverktøy og atter andre igjen mene at de ikke har behov for denne tjenesten så lenge elevene har muligheten til å snakke med dem på skolen.
 

Sentrale hjelpere?

I Viken diskuteres nå muligheten for å ansette helsesykepleiere i fylket til å bemanne Elevtjenesten på heltid og svare elever ved alle de 58 skolene i fylket.
 
Magne Skaalvik er ikke i tvil om at appen er et svært tjenlig verktøy som også er sikret opp mot Datatilsynets personvernregler.
 
– Om vi med denne appen kan sørge for at flere elever får en lettere hverdag og at den som hadde tenkt å ta livet sitt likevel ikke gjør det, er det ikke da verdt det? sier han.
 

Utfordringen er å få skolene til å ta skikkelig eierskap og se hvilke muligheter denne appen gir.


Line Hagen i whispr.no er en av dem som har jobbet fram den tekniske løsningen til «Elevtjenesten» og er i dag også daglig leder for selskapet som eier den. Hun forteller at flere skoler i fem forskjellige fylker har tatt i bruk tjenesten, både ungdomsskoler og videregående skoler.
 
– Vi har ikke fått viet nok tid til salg av tjenesten, men erfarer at når vi er i dialog med skolene, så skal det ikke så mye til for at de ønsker å benytte seg av tilbudet, sier hun.
 
Noen steder har de avtale direkte med skolene, andre steder med fylkeskommunene.
 

Gjennom fylkeskommunene

– Å komme inn på sentralt nivå er nok mest effektfullt, for da «snakker» vi med alle skolene samtidig, fortsetter utvikleren.
 
Hun understreker at den enkelte skole selv kan utvikle tjenesten ut fra sine karakteristika. Blant annet kan hver skole legge inn sine standard spørsmål og svar og så redigere disse som de selv vil.
 
Du finner mer om Elevtjenesten her
 
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut