I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
06. mars 2017

Kreftforeningen: Kjemper for omsorgslønn

– Pårørende har alltid vært en viktig målgruppe for Kreftforeningen. Vi har i lang tid arbeidet for god ivaretakelse av pårørende både gjennom egne tilbud og i forbedring av de offentlige tilbudene, sier spesialrådgiver Jannicke Rabben i Kreftforeningen.
Kreftforeningen: Kjemper for omsorgslønn
Ellipse%2035
Screenshot%202021-04-06%20at%2014_09_55
Tekst:

​Marie Rein Bore

Journalist
Jannicke Rabben satt i referansegruppen i arbeidet med den nye Pårørendeveilederen som Helsedirektoratet nylig har sendt ut.

– Kreftforeningens formål er å arbeide for å forebygge og bekjempe kreft, samt bedre livskvaliteten for pasienter og pårørende, sier hun.
 

Kreft rammer hele familien, og pårørende til personer
med kreft utsettes for store praktiske, økonomiske og
følelsesmessige belastninger.


– Hvilket område innen pårørendearbeid er dere opptatt av for tiden?
– For tiden er vi opptatt av rettighetsfesting av støtte til pårørende. Vi mottar mange henvendelser fra pårørende til Kreftlinjens rettighetstjeneste, og har mange eksempler på at familier ikke får den støtten de trenger, både praktisk og økonomisk.

Kreftforeningen har i mange år arbeidet for at
pårørende skal få en rettighet til omsorgslønn.


– I forbindelse med lovforslag om endringer i helse- og omsorgstjenesteloven (styrket pårørendestøtte), foreslår vi igjen at omsorgsstønad (tidligere omsorgslønn) må bli rettighetsfestet, og må gis etter nasjonale satser for å sikre likhet, uavhengig av bostedskommune.

– Hvilke satsninger og tiltak er dere i gang med når det gjelder pårørende?
– Kreftforeningen har for tiden en satsning på eldre med kreft, og deres pårørende. Det innebærer at vi blant annet er opptatt av hvordan man ivaretar de mest sårbare eldre. Det er de som i tillegg til kreft også har andre sykdommer, og dermed et større behov for kommunale pleie- og omsorgstiltak, og som trenger mye støtte fra sine pårørende. Her har vi felles interesser med mange andre bruker- og interesseorganisasjoner, og muligheter for å samarbeide med flere.

– Hva er utfordringene i disse tiltakene?
– Utfordringen med påvirkningsarbeid, er at dette krever et langsiktig perspektiv. Det gir sjelden umiddelbare resultater, men gradvis forbedres og utvikles tilbudene med små skritt. Det krever tydelighet på hvor man vil, og det er ikke tilstrekkelig å påpeke mangler, man må også utvikle og presentere gode forslag til løsninger, sier Jannicke Rabben.
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut