I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
04. januar 2017

Kristiansand vil gjøre det lettere for pårørende å finne fram

– Jeg gir honnør til frivillige organisasjoner som ønsker å sette eget arbeid i system i forhold til pårørende, sier Øystein Endresen.
Kristiansand vil gjøre det lettere for pårørende å finne fram
Ellipse%2035
Screenshot%202021-04-06%20at%2014_09_55
Tekst:

​Marie Rein Bore

Journalist
Han er rådgiver i Kristiansand kommune og har arbeidet med å etablere et pårørendenettverk. Dette arbeidet har fått statlig støtte.
 

Initiativet kom fra organisasjoner her i byen
som jobber med pårørende til personer som
har psykiske plager og strever med rus.


– Initiativet kom fra organisasjoner her i byen som jobber med pårørende til personer som har psykiske plager og strever med rus. Problemet var at disse tjenestene var ukoordinert, både seg imellom og i forhold til det kommunale helsearbeidet. De ønsket å gjøre det lettere for pårørende som trengte hjelp, ønsket også å gjøre det lettere for pårørende å finne fram i det kommunale systemet, forteller Endresen.

Målet er at pårørende skal oppleve å møte et koordinert pårørendearbeid. En prosjektmearbeider er nå tilsatt i deltidsstilling for å strukturere: Hvem er målgrupper, hvem gjør hva?

Målet er at pårørende skal oppleve
å møte et koordinert pårørendearbeid.


Det skal lages informasjonsmateriell til pårørende, og knyttes kontakter inn til kommunens helsearbeid.

– Min kongstanke er at vi må prøve å få støtte til å etablere en pårørendekoordinator, slik som for eksempel Stavanger kommune har gjort, sier rådgiver Øystein Endresen.
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut