I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
27. mai 2019

Lover færre skjema og mer støtte til hjelp

Regjeringen har gitt en garanti som skal sørge for at familier med barn med spesielle behov sikres en kvalifisert koordinator som kan bidra med utarbeidelse av individuell plan og sikre tilgang til eksisterende hjelpetilbud.
Lover færre skjema og mer støtte til hjelp
Ellipse%2035
Screenshot%202021-04-06%20at%2014_09_55
Tekst:

​Marie Rein Bore

Journalist
– Vi vet at mange foreldre som har barn med spesielle behov har slitt, og sliter, med å finne fram i hjelpesystemet. Det er et virvar av skjemaer. Ofte må foreldrene forholde seg til svært mange hjelpeinstanser, og de må selv sørge for at barna får den kvalifiserte hjelpen de trenger. Nå skal de få hjelp til å finne fram, de skal få hjelp av en koordinator som utarbeider en individuell plan for barnet og sikrer kontakter med hjelpeapparatet, sier Geir Jørgen Bekkevold, Kristelig Folkeparti-politiker og leder av Stortingets helse- og omsorgskomité.

Ordningen med en koordinator er ikke ny. Men ordningen med en lovfestet rett til koordinator, og en beskjed til Helsedepartementet om å gjøre skjemaveldet enklere, kom som et resultat av forhandlinger da Kristelig Folkeparti gikk inn i regjeringen.

– Nå skal foreldre kunne forholde seg til ett menneske og én dør. Dessuten skal blant annet hele hjelpestønadsordningen forenkles, sier Bekkevold.
 

Ofte må foreldrene forholde seg til svært mange hjelpeinstanser,
og de må selv sørge for at barna får den kvalifiserte hjelpen de
trenger. Nå skal de få hjelp til å finne fram.


Hvordan dette skal skje i praksis, har han ikke svarene på. Detaljene i ordningen blir utredet av helsedepartementet nå. Likevel er han tydelig på at det å være koordinator ikke kan være bare én av mange arbeidsoppggaver.

– Jeg tenker at koordinatoransvaret må være knyttet til en person. Hvis det bare blir en bit av en stilling, er jeg redd for at ordningen ikke vil fungere. Helsedepartementet jobber nå for å få et opplegg slik at alle kommuner skal få et likeverdig tilbud, sier Bekkevold.

Om veien videre mot målet, sier han:

– Garantien vil koste penger, og regjeringen vil prioritere dette i sine budsjetter, sier Geir Jørgen Bekkevold.
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut