I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
20. mai 2020

Nominér din kommune!

Vi kårer «Årets pårørendekommune» for å løfte fram alt det gode pårørendearbeidet som foregår rundt omkring i dette landet, fra de helt små til de store kommunene. Nå trenger vi din hjelp til å finne de gode kandidatene.
Nominér din kommune!
Ellipse%2035
Bethi
Tekst:

​Bethi Dirdal Jåtun

Journalist
«Årets pårørendekommune» kåres i september med nominasjonsfrist 15. juni. Kåringen handler først og fremst om å løfte fram kommuner som har satt fokus på pårørendearbeid og som jobber systematisk og tverrfaglig for å sikre at pårørende i størst mulig grad får den støtten og hjelpen de trenger.
 

Også de små kommunene

Her er det ikke bare de store kommunene som skal løftes fram, men også de små, som kommer tettere på folk i alle ledd, og som kan gjøre en like viktig jobb overfor ulike pårørendegrupper selv om de ikke har lagt det innunder et prosjekt el.l.

Det er også viktig å understreke at «Årets pårørendekommune» ikke kåres fordi noen har lyktes som en «best i klassen»-kommune, men fordi de har valgt å sette pårørendearbeidet i fokus og med det indirekte sier at de vil bli bedre.

Fredrikstad vant i fjor, i år kan din kommune bli vinneren. Vi håper på stor spennvidde og oppfordrer dere til å dele denne informasjonen slik at vi får så mange kandidater som mulig.
 

Eksempler på godt pårørendearbeid

Prisen deles ut til en kommune eller en gruppe samarbeidende kommuner som har gjort en særlig innsats, gjerne innen ett eller flere av følgende områder:
  • Gode opplærings-, veilednings- og støttetilbud og gode holdninger til både voksne og barn som pårørende
  • Godt forankrede systemer og rutiner som legger til rette for informasjon, dialog og samarbeid med pårørende
  • Kreative og nyskapende tiltak rundt pårørende
Prisen, som består av et spesiallaget trykk fra den norsk-islandske kunstneren Bjørg Thorhallsdottir og en sjekk på 10.000 kroner, har blitt delt ut på den årlige Påførendekonferansen siden 2017. Vi har allerede mottatt en god del nominasjoner, men ønsker oss mange flere.
 
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut