I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
22. mars 2019

Pårørende for dårlig representert blant erfaringskonsulenter

Erfaringskompetanse og organisasjonen Erfaringssentrum gjennomførte i 2018 en spørreundersøkelse av blant offentlig ansatte erfaringskonsulenter. Resultatet var ikke helt som man skulle ønske seg.
Pårørende for dårlig representert blant erfaringskonsulenter
Ellipse%2035
Kristin
Tekst:

​Kristin Lyse

Webredaktør
Blant de 87 som deltok i undersøkelsen, svarte bare rundt 50 % at de i dag har en fast stilling. Kun et fåtall hadde pårørendeerfaring.

​Torbjørn Mohn-Haugen, som er styreleder i Erfaringssentrum, påpeker at det er viktig med ordnede arbeidsforhold.

– Jeg synes funnene viser at vi må jobbe enda mer med å få til faste stillinger for erfaringskonsulenter, sier han til erfaringskompetanse.no.

Usikkerheten rundt tidsavgrensede arbeidskontrakter er vanskelig å håndtere for mange, uavhengig av bakgrunn og arbeidsoppgaver. Hvis vi ønsker å få flere pårørende til å ta på seg et engasjement som erfaringskonsulent, kan vi ikke lukke øynene for at denne gruppen, som sitter med verdifulle erfaringer og kompetanse, kanskje er ekstra sårbare for slik usikkerhet.

Som blant pårørende er det også blant erfaringskonsulenter en stor overvekt av kvinner. Av de 87 besvarelsene som kom inn, svarte bare 21 at de var menn. 


Flere må organisere seg

Det kom fram av undersøkelsen at over halvparten av stillingene ikke hadde en arbeidsbeskrivelse. Av de som hadde en arbeidsbeskrivelse, sa 20 at denne ikke er dekkende for jobben de faktisk utfører. Mohn-Haugen ønsker nå at flere erfaringskonsulenter organiserer seg. 

– Deres stemme trenger å bli tydeligere, sier han.

På oppfordring fra Erfaringssentrum har nå Fagforbundet lagt inn «erfaringskonsulent» som egen medlemskode. Det betyr at alle som melder seg inn kan velge erfaringskonsulent som yrkestittel.

Last ned hele rapporten her.
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut