I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
29. august 2017

Pårørende har ofte gått en lang vei før de tar kontakt

– Som liten kommune med tidlig innsats som forankring måtte et godt råd være å ta pårørende på alvor. De har ofte gått en lang vei før de tar kontakt med oss i hjelpeapparatet, skriver Gro Merete Ringsø, Seniorrådgiver Helse og velferd/ Folkehelsekoordinator, Rennesøy kommune.
Pårørende har ofte gått en lang vei før de tar kontakt
Ellipse%2035
Screenshot%202021-04-06%20at%2014_09_55
Tekst:

​Marie Rein Bore

Journalist
Rennesøy er blant de kommunene som har fått ekstra midler fra staten til å drive pårørendearbeid. Hvordan jobber de?

– Hvilke satsninger og tiltak er dere i gang med når det gjelder pårørende?  
– 
Eldreomsorgen i Rennesøy er oversiktlig. Det er kort tjenestevei, og de fleste har fastleger med kontor i kommunen, og de har jevnlig kontakt med hjemmetjenesten. Dette gjør at ansvarsgruppemøter med pårørende kan gjennomføres ved behov med kort ventetid. Eldre hjemmeboende med tjenester har en primærkontakt som pårørende kan ta kontakt med ved spørsmål. Det drives pårørendeskole for demente, med god respons.
 

Sykehjemstjenesten har faste
pårørendemøter, og hver beboer
har sin primærkontakt.


Det legges vekt på å inkludere pårørende og de gis muligheter til å komme med innspill.

Bofelleskap med Miljøtjeneste har en uformell kontakt med pårørende preget av ad hoc, men feltet er lite, og pårørende får raskt kontakt med rette vedkommende.

Rennesøy kommune har
forankret «Tidlig innsats»
som arbeidsmetode. Det
gjelder også i pårørendearbeid.


– Vi har fått tilskudd av helsedirektoratet i prosjektet helhetlig omsorg for pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Dette er et 3-årig prosjekt med årlig tilskudd. Vi opplever at denne kategorien pårørende ofte blir litt glemt i tidlige faser etter det fattes vedtak om oppfølging av brukere med store omsorgsbehov.
 

Ved å komme tidlig inn håper vi å skape relasjoner og bidra til at disse pårørendes behov for støtte, veiledning og oppfølging blir ivaretatt, samt sikre at deres rettigheter blir fulgt opp.


Prosjektet startet opp i august, og det er ansatt en pårørendekoordinator i prosjektstilling 50 prosent.

– Hva er responsen dere har fått fra pårørende – og erfaringene deres så langt med tiltakene?
– Det gjennomføres brukerundersøkelser på det jamne. Her har responsen vært god i forhold til pårørende. I tillegg vil det i en så liten kommune med kort tjenestevei være lettere å fange opp misnøye.

Vi ser allikevel at pårørende-
gruppen i prosjektet gjerne
ikke får tidlig nok respons.


– Hvilke utfordringer møter dere?
– Vi ser litt utfordringer ved å jobbe tverrfaglig med komplekse saker med flere involvert. Vi trenger mer systematikk på samarbeid og felles fora for planlegging.

– Hvilke tips og råd har dere til andre kommuner som vil starte andre pårørendetilbud eller lignende pårørendetiltak som dere?
– Som liten kommune med tidlig innsats som forankring måtte et godt råd være å ta pårørende på alvor. De har ofte gått en lang vei før de tar kontakt med oss i hjelpeapparatet. Forsøke å være innovativ og søke tilskudd til å prøve nye metoder ovenfor pårørende.

Det å se pårørende som en ressurs og samtidig være der som støtte, vil bli en vinn-vinn, skriver Gro Merete Ringsø.
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut