I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
26. april 2021

Pårørende må sterkere inn i spesialisthelsetjenestene

– I spesialisthelsetjenesten er vi ofte ikke bevisste nok verdien av å ha de pårørende med. Ofte blir det et for ensidig fokus på pasienten, sier overlege Michaela Dreetz Gjerstad.
Pårørende må sterkere inn i spesialisthelsetjenestene
Ellipse%2035
Bethi
Tekst:

​Bethi Dirdal Jåtun

Journalist
Hun er overlege ved Nevrologisk avdeling og Nasjonal Kompetansetjeneste for Bevegelsesforstyrrelser ved Stavanger Universitetssykehus (SUS) og også koordinator for ParkinsonNet Rogaland, et faglig nettverk bestående av helsefagpersoner som samarbeider tverrfaglig og får kompetanseheving i Parkinsons sykdom. Grunnmuren i ParkinsonNet er systematisk opplæring av helsefagpersoner, etablering av faglige nettverk og samhandling med brukere og pårørende.
 

Pårørende tettere på

– Pasienter med kroniske lidelser kommer typisk to-tre ganger i året til oss. Med den tiden vi har til rådighet på poliklinikken har vi lett for å fokusere ensidig på vedkommende og ikke på omkringliggende ting, påpeker SUS-overlegen.
 
Det var i forbindelse med en nettverkssamling i ParkinsonNet tidligere i år at fagveilederen for sykepleierne spilte inn Pårørendesenteret som en aktuell bidragsyter.
 

Pårørende kan komme med supplerende informasjon og gi mer innsikt i hvordan ting fungerer hjemme. Veldig ofte pynter pasienten litt på sannheten.


– Min opplevelse er at Pårørendesenteret og deres kompetanse i for liten grad er kjent både blant helsepersonell, pasienter og pårørende. Vi har allerede booket dem inn til neste samling, for dette var nyttig, sier overlege Gjerstad som ser verdien av å få pårørende tettere på.
 

Bedre innsikt

– Pårørende kan komme med supplerende informasjon og gi mer innsikt i hvordan ting fungerer hjemme. Veldig ofte pynter pasienten litt på sannheten. Dessuten hører to par ører bedre enn ett, sier hun og forteller at hun alltid tilbyr pasientene sine å ta med pårørende. Hun mener det generelt er en bra ting.
 

For i sterkere grad å få pårørendeperspektivet inn som en naturlig og sterkere del av spesialisthelsetjenesten, tror jeg en forankring i rutiner er veien å gå.


– Når det gjelder ungdom, er nok ikke bildet like enkelt, legger hun til.
 

Må forankres i rutiner

For i sterkere grad å få pårørendeperspektivet inn som en naturlig og sterkere del av spesialisthelsetjenesten, er en forankring i rutiner veien å gå, mener overlegen ved SUS. Hun er også opptatt av tilstedeværelse og informasjon og sender en oppfordring til Pårørendesenteret om i større grad å være synlig på venterom rundt omkring i landet.
 
– I nformasjon er viktig, og vi trenger jevnlige påminnelser for å øke bevisstheten rundt dette.
 
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut