I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
26. oktober 2023

Pårørende med i utformingen av kommunens pårørendestrategi

Erfaringen fra pårørendesamlingen i forbindelse med utformingen av kommunens pårørendestrategi, var så positiv at Sola kommune allerede har bestemt seg for å arrangere et fast årlig pårørendemøte.
Pårørende med i utformingen av kommunens pårørendestrategi
Ellipse%2035
Bethi
Tekst:

​Bethi Dirdal Jåtun

Journalist
– I tillegg kommer jo også møtene med de pårørende på virksomhets- og individnivå, legger Janne Lundetræ til. Hun er rådgiver i fagstab levekår i Sola kommune og den som har ført den nye pårørendestrategien i pennen.
 
Sola kommunes første pårørendestrategi ble vedtatt i levekårsutvalget i september i år. Nå begynner jobben med å få den ut i konkrete tiltak og daglige rutiner.
 

Innhentet erfaringer

– Hvordan startet dere arbeidet med strategien?
– Vi innhentet først råd og erfaringer fra Pårørendesenteret, som var til god hjelp ikke bare i forhold til selve planleggingen, men som også deltok med foredrag under møtet med de pårørende i august, forteller Lundetræ.
 
Å invitere pårørende til å komme med innspill, var helt avgjørende for Sola kommune i arbeidet med strategien.
 
– Et annet suksesskriterium var at virksomhetsledere deltok under pårørendesamlingen og var med på å lede gruppene under kafédialogen. Pårørende ble delt inn i grupper alt etter hvilken virksomhet de tilhørte slik at lederne fikk møte «sin pårørendegruppe» og fikk innspillene direkte fra dem, påpeker rådgiveren.
 
Hun legger til at deltakelse fra lederne var et viktig grep også med tanke på forankringen av strategien og arbeidet videre.
 

Behovet for informasjon

Det skulle vise seg at mange av de samme behovene gikk igjen i de ulike pårørendegruppene.
 
– Veldig mange opplever at de ikke får nok informasjon og ønsker å bidra mer som pårørende, men er usikre på hva de kan bidra med, sier Janne Lundetræ, som i etterkant av møtet fikk høre fra virksomhetslederne at de hadde fått veldig mange gode og konstruktive tilbakemeldinger.
 
– Tett dialog med de pårørende er viktig. Det kom tydelig fram i møtet, og vi vet at det er et behov, noe også strategien legger opp til, understreker hun og legger samtidig til at innspillene fra samlingen er tatt med i strategien.
 

Vi ønsker å skape en felles retning for pårørendearbeidet og få til et systematisk samarbeid.

Janne Lundetræ
 

Kafédialog

Pårørendesamlingen ble delt inn i en foredrags- og en samtaledel, som altså ble kalt «kafédialog», og Sola Kulturhus ble valgt som arena.
 
– Vi tok imot påmeldinger i forkant, slik at vi kunne planlegge kafédialogen på en god måte – og bestille kaffemat. Da er det greit å vite sånn cirka hvor mange som kommer, sier Lundetræ.
 
De gikk ut med informasjon til pårørende før sommeren og markedsførte også arrangementet nærmere opp mot gjennomføringsdagen.
 
– Hvilke kanaler brukte dere?
– Vi prøvde å gå bredt ut – hengte opp invitasjoner på legekontorer, i butikker og i Sola kirke. Vi lagde også innlegg til kommunens Facebook- og hjemmeside og sendte også invitasjonen til alle virksomhetsledere, slik at de kunne skrive ut og gi den til de pårørende.
 

God representasjon

Totalt ble de rundt 65 personer under pårørendesamlingen i Sola Kulturhus denne ettermiddagen i august.
 
– Vi hadde som sagt påmelding med påmeldingsfrist, men åpnet også for at folk kunne komme i siste liten. Om alle registrerte seg, er jeg usikker på, men vi var i alle fall 65 personer til stede, blant disse både ansatte, pårørende og politikere, forteller Lundetræ.
 
– Noen aha-opplevelser?
– Vi ble fort enige om at vi har lyst til å gjøre dette til et fast årlig møtepunkt. Møtet var en veldig positiv opplevelse og en god måte å treffe pårørende på.
 

Tre nivåer

I pårørendestrategien til Sola kommune deles pårørendesamarbeidet opp i tre ulike nivåer: Kommune-, virksomhets- og individnivå.
 
– Informasjonsutveksling begge veier skal prioriteres på alle nivåer, fastslår Lundetræ som oppsummerer:
 
– Pårørendestrategien handler mye om at vi skal sikre at pårørende får lik behandling uavhengig av virksomhetsområde. Vi ønsker å skape en felles retning for pårørendearbeidet og få til et systematisk samarbeid. Om man ikke forankrer dette i en felles strategi, får arbeidet fort et tilfeldig preg, noe vi ønsker å unngå. Nå har vi muligheten til å kvalitetssikre pårørendesamarbeidet, noe som er viktig for oss.
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut