I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
14. mars 2018

Pårørende og fagfolk møtes for gjensidig læring

«Pårørende møteplass» i Harstad er et tilbud der fagfolk og pårørende møtes for gjensidig læring. De fikk ros og ære og Samhandlingsprisen 2016. Men ildsjelene vil videre.
Pårørende og fagfolk møtes for gjensidig læring
Ellipse%2035
Screenshot%202021-04-06%20at%2014_09_55
Tekst:

​Marie Rein Bore

Journalist
– På møteplassen møtes pårørende og fagfolk innen kommune og spesialisthelsetjenesten for å utveksle erfaringer som pårørende har i forhold til ulike tema tilknyttet psykisk sykdom og / eller rusutfordringer, forteller initiativtaker Ann-Kirsti Brustad. (I midten på bildet). Hun er fylkesleder i LPP, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse, og har selv erfaring som barn som pårørende og medavhengig.
 
Det er flere slike «Pårørende møteplasser» i Norge. Bak står LPP, og Pårørende møteplass i Harstad er den første i Nord-Norge. Den ble opprettet i et samarbeid mellom det lokale sykehuset Lærings og Mestringssenteret UNN, LPP Harstad og Bikuben RBS. Samhandlingsprisen som er på 50 000 kroner, ble delt ut av OSO (Overordnet samhandlingsorgan) i Helse Nord.

I sin begrunnelse sa juryen blant annet: «Tiltakets godt forankrede brukermedvirkning bidrar til å styrke kommunikasjon og samarbeidet mellom partene, samt ivaretakelse av pårørende på deres egne premisser. Det systematiske arbeidet mellom fagpersoner og pårørende bidrar til gjensidig læring og tjenesteutvikling».

Men Ann-Kirsti, LPP og Bikuben RBS vil videre. De jobber nå for å få opprettet en ny Pårørende møteplass i Tromsø og Svalbard.
 
– Vi ser resultater av arbeidet med Pårørende møteplass, og derfor brenner jeg for det. Det har blitt en gjensidig læringsplass både for pårørende og fagfolk. Pårørende får anerkjennelse for sin erfaring og blir sett og hørt. Vi ser at pårørende og fagfolk endrer holdninger, og at nye rutiner og kunnskap endrer hverdag og praksis. Pårørende Møteplass er brukermedvirkning i praksis og et viktig forebyggende tilbud, sier hun.
 
I vår skal de ha tre Pårørende møteplassamlinger i Harstad. Ulike tverrfaglige fagfolk, studenter, blir invitert. Dette er de tre temaene som blir tatt opp i vår:

1. Hvordan opplever pårørende kontakten og samarbeidet med hjelpeapparatet?
2. Når noen vi er glad i ikke klarer å finne meningen med livet.
3. Medavhengighet.
 
– I høst hadde vi to møter om pårørendes medavhengighet fordi det var så stor interesse for temaet. Det er lite kunnskap både hos pårørende og fagfolk om rollen som medavhengig, og det er et tøft tema å samtale om. Pårørendes erfaringer er at de lever seg så intenst inn i den sykes hverdag, at de mister sin egen identitet. Dette gjelder pårørende både til kronikere med ulike funksjonshemninger og rusavhengige.

– Vi har hatt lærerike møteplasser hvor pårørende deler sin kunnskap. Noen pårørende trenger tid på sin recoveryprosess og velger å lytte de første gangene. Pårørende som har behov for mer oppfølging, kan få det gjennom avtaler med pårørendeguidene eller lokallagets likepersontjeneste.

På møteplass skrives det anonyme referat. Referatene brukes i de ulike tjenestene for å endre praksis, og dessuten sendes de til LPP og Helsedirektoratet for bruk i forskning, forteller Ann-Kirsti Brustad.
 
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut