I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
07. februar 2021

Pårørende på pensumlisten

Regjeringen har lagt fram sin pårørendestrategi. Men hva lærer sykepleiestudenter om hvordan de skal møte pårørende og anerkjenne pårørendes ressurser og behov? Vi har fått svar fra fagavdelingen i Kunnskapsdepartementet.
Pårørende på pensumlisten
Ellipse%2035
Screenshot%202021-04-06%20at%2014_09_55
Tekst:

​Marie Rein Bore

Journalist
Norsk Sykepleierforbund har 120.000 medlemmer. Av dem jobber nærmere 38.000 i kommunehelsetjenesten. Det betyr at svært mange er i kontakt med pårørende gjennom lengre tid.

Regjeringen la fram sin pårørendestrategi 8. desember i fjor. Der slår de fast at de fleste av oss vil være pårørende i løpet av livet. Det er om lag 800.000 pårørende i Norge i dag, og mange gjør en enorm innsats for sine nærmeste. Regjeringen sier at pårørendestrategien skal bidra til at pårørende blir anerkjent som en ressurs, og til at de kan leve gode liv. Men hva lærer sykepleiestudenter om pårørende?

Pårørendesenteret.no har kontaktet fagavdelingen i Kunnskapsdepartementet og spurt:

– Kommer Kunnskapsdepartementet til å endre sin forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning med utgangspunkt i den pårørendestrategien regjeringen har lagt fram?
 

Fagavdelingen i departementet svarer slik:

«Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning ble implementert fra høsten 2020. De lokale utdanningsinstitusjonene har nylig lagd nye studieplaner. Retningslinjen inneholder flere læringsutbyttebeskrivelser som fremhever kompetanse om pårørende».

Følgende eksempler på hva studenter skal kunne på dette feltet etter endt studium oppgir fagavdelingen til å være (dette gjelder primært kommunikasjon med pårørende):
  • «Kan anvende kunnskap om lærings-, mestrings- og endringsprosesser i veiledning og undervisning av pasienter og pårørende, studenter og relevant personell. 
  • Kan anvende relasjons-, kommunikasjons- og veiledningskompetanse i møte med brukere, pasienter og pårørende. 
  • Kan planlegge og gjennomføre kommunikasjon og samhandling med pasienter og pårørende basert på respekt, medbestemmelse og integritet. 
  • Kan planlegge og gjennomføre målrettede samarbeidsprosesser med pasienter, pårørende og andre tjenesteutøvere, og kan forebygge og løse konflikter. 
  • Kan planlegge og gjennomføre kvalitetsutviklingsarbeid i samarbeid med pasienter og pårørende, og kan tilpasse tjenestene i tråd med tilbakemeldinger. 
  • Kan anvende teknologi og digitale løsninger i den hensikt å understøtte pasienters og pårørendes ressurser, mestringsmuligheter og medvirkning». 

Opptatt av å framheve pårørendes ressurser

Fagavdelingen skriver videre at kunnskapsdepartementet har programgrupper som utarbeider nasjonale faglige retningslinjer:

«Det er en programgruppe for hver utdanning. Programgruppene består av representanter fra utdanningene/forskningsmiljøer, relevante helse- og velferdstjenester og studentrepresentanter. Programgruppene er ansvarlige for å utarbeide forslag til retningslinjene. Programgruppen for sykepleierutdanningen var veldig opptatt av å fremheve pårørendes ressurser».
 

Alle kan levere innspill

Fagavdelingen avslutter med å vise til at nasjonale retningslinjer kan endres:

«Programgruppene skal være i dialog med profesjons- og interesseorganisasjoner og brukerorganisasjoner i utviklingsarbeidet. Programgruppene vil også ha ansvar for revisjon av de nasjonale retningslinjene. Det vil derfor være mulig å inkludere ytterligere kunnskaper og ferdigheter om dette temaet. Alle kan levere innspill til programgruppen via våre nettsider. Innspillene tas med videre i fremtidig arbeid med utdanningen. Det er lagt ut informasjon om revisjonsarbeid på våre nettsider»:

Finn retningslinjene her.
 
 
 
 
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut