I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
19. mars 2017

Pårørende savner mer samtale med legene

Pårørende er stort sett svært fornøyd med hvordan de og pasienten blir tatt vare på når et familiemedlem får intensivbehandling. Men mange savner mer samtale med legene.
Pårørende savner mer samtale med legene
Ellipse%2035
Screenshot%202021-04-06%20at%2014_09_55
Tekst:

​Marie Rein Bore

Journalist
Dette viser en undersøkelse der i alt 319 pårørende ved 19 intensivavdelinger på sykehus i Norge svarte på et omfattende spørreskjema om pårørendes erfaringer.

– Ikke alle føler at de får nok samtaletid med lege, sier Reidar Kvåle, leder for Norsk intensivregister. Registeret har brukt et internasjonalt spørreskjema og målt pårørendetilfredshet ved knapt halvparten av intensivavdelingene som er med i registeret.

Han viser til at over 20 prosent av de pårørendesvarte at legen sjelden eller aldri snakket med dem om pasientens tilstand. 35 prosent svarte at det skjedde «av og til». I en travel hverdag kan legekontakten med pårørende bli for kort og overflatisk, med rask informasjon på pasientrommet eller i korridoren utenfor.

– Intensivsykepleierne er hos pasientene kontinuerlig og står for en viktig del av informasjonen til pårørende. Men legesamtalen med pårørende er naturligvis svært viktig og må prioriteres, sier Kvåle.
 

Samtalen må være mer strukturert og ryddig enn
den ofte er i dag, den skal skje på et eget rom, og
legen må ha nok tid.


Kvåle understreker at tallene varierer fra avdeling til avdeling, og at mange andre forhold også ble spurt om.

Undersøkelsen ble gjort høsten 2015, og hver avdeling fikk tilgang på egne data slik at de kunne se hvor det var rom for forbedringer.

– Vi gjentok undersøkelsen ved de samme intensivavdelingene høsten 2016 og er spent på om svarene viser forbedringer. Den undersøkelsen vil være ferdig behandlet og klar om noen måneder, sier Kvåle.
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut