I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
06. oktober 2022

Pårørendesenteret mister grunnstøtten

– Dette blir svært krevende for oss, men enda verre er det at det går utover tilbudet vårt til de pårørende, sier Unn Birkeland, daglig leder ved Pårørendesenteret.
Pårørendesenteret mister grunnstøtten
Ellipse%2035
Vilhelm
Tekst:

​Vilhelm Viksøy

Journalist og mediaansvarlig
I statsbudsjettet som ble lagt fram i formiddag, foreslås det at grunnstøtten som i inneværende år er på 6,5 millioner kroner, nå fjernes. Den blir i stedet flyttet til potten for søkbakbare midler. 

I forslaget står det: «Det foreslås å avvikle tilskuddet til Pårørendesenteret fra og med 2023. Bevilgningen foreslås flyttet til den søkbare tilskuddsordningen til bruker- og pårørendearbeid innen psykisk helse, rus- og voldsfeltet. Forslaget er en del av, og må sees i sammenheng med, områdegjennomgangen av enkeltstående tilskudd til navngitte mottakere, jf. nærmere omtale under kap. 2.»

Grunntilskuddet har gitt Pårørendesenteret en økonomisk trygghet og et fundament. Den resterende halvdelen av driften er allerede i dag finanisert av offentlige tilskudd som søkes på, samt støtte fra ulike private og ideelle fond, stipend og legat. 

– Vi har i alle år vært avhengig av andre inntekter enn de vi får i grunnstøtte, men støtten har gitt oss en trygghet i bunn. Vi jobber kontinuerlig med søknader til ulike støtteordninger og vi er svært takknemlige for alle som har bidratt med støtte. Når alle inntekter nå avhenger av søknader, blir det svært uforutsigbart og krevende, sier Unn Birkeland.

Til tross for signaler om kutt og innstramming, var det likevel ikke ventet at senteret skulle miste hele grunnstøtten. Hvilke konsekvenser det får, er for tidlig å si.

– Men det er vanskelig å se for seg at dette ikke vil gå utover tilbudet til de pårørende. Det er alvoret.
 

– Nå må vi finlese budsjettet og se at vi har fått med oss alt. Så vil vi jobbe aktivt inn mot Regjeringen, blant annet ved å delta på høringen til statsbudsjettet. Vi har mange innspill å gi, og vi håper at siste krone ikke er fordelt, sier Unn Birkeland. 

 

Tidligere statsbudsjett

  • 2016: 4,0 millioner
  • 2017: 5,0 millioner
  • 2018: 6,0 millioner
  • 2019: 6,0 millioner
  • 2020: 6,2 millioner
  • 2021: 6,3 millioner
  • 2022: 6,5 millioner
  • 2023: 0 
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut