I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
19. august 2019

Reform skal gi enklere hverdag

Mange foreldre opplever at de må kjempe for å få gode ordninger når barnet deres trenger omfattende hjelp.
Reform skal gi enklere hverdag
Ellipse%2035
Screenshot%202021-04-06%20at%2014_09_55
Tekst:

​Marie Rein Bore

Journalist
Slik skal vi ikke ha det, sier regjeringen. Den starter derfor arbeidet med en ny reform, kalt Likeverdsreformen.

Både familier med barn med behov for sammensatte tjenester, brukerorganisasjoner, helsetjenesten, NAV, kommuner og andre vil bli inkludert i arbeidet med reformen. Regjeringen vil blant annet gjennomføre dialogkonferanser rundt om i landet.

Likeverdsreformen skal utvikles og presenteres fortløpende, og vil munne ut i en sak til Stortinget våren 2021, står det i pressemeldingen, som kom mandag. I alt fire departement skal jobbe med dette.


Komplekst og uoversiktelig

Mange opplever at det er vanskelig å forholde seg til hjelpesystemet. Foreldre til barn med behov for sammensatte tjenester bruker ofte mye tid på å koordinere og administrere tjenester. Målet er å gjøre hverdagen enklere for familier som venter eller som har barn med behov for sammensatte tjenester. Dette gjelder både barn som fødes med behov for sammensatte tjenester og barn som får slike behov på grunn av sykdom eller ulykker.

I pressemeldingen står det at med denne reformen vil regjeringen sikre at familier som har barn med behov for sammensatte tjenester, får motta sammenhengende og gode tjenester, ha en meningsfull hverdag, oppleve ivaretakelse og inkludering som pårørende.

Både statsministeren og tre statsråder, som også er partiledere, forteller hvorfor dette er viktig for dem:

– Regjeringen har gjort mye for å gjøre livet enklere for disse familiene. Likevel vet vi at det fortsatt er utfordringer. Vi ønsker et samfunn som stiller opp, og som har bruk for alle, sier statsminister Erna Solberg (H).

– Foreldre må få bruke tiden sin på å være foreldre i stedet for å kjempe mot systemet. Målet vårt er at folk skal møte offentlige tjenester som henger sammen, og at de ikke skal oppleve tjenesteapparatet som vanskelig, sier Frp-leder Siv Jensen.

– Foreldre som venter barn med sammensatte behov, trenger ekstra hjelp og støtte i en sårbar tid. Derfor vil vi gi dem en lovfestet rett til koordinator allerede under svangerskapet, sier KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad.
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut