I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
13. mars 2023

Ressursbank for godt pårørendearbeid

Vi registrer i nyhetene i dag at Ullern helsehus, ved direktør for Sykehjemsetaten, Helge Jagmann, har anmeldt pårørende for rasisme. Dette kom fram under en høring i byrådet i Oslo tidligere i dag.
Ressursbank for godt pårørendearbeid
Ellipse%2035
Bethi
Tekst:

​Bethi Dirdal Jåtun

Journalist
Betydningen av god dialog mellom pårørende og helsepersonell er helt avgjørende. En anmeldelse som dette hadde mest sannsynlig ikke funnet sted om man hadde lagt vekt på involvering av pårørende, noe også direktør Jagmann langt på vei innrømmer. 
 
På spørsmål om pårørende i større grad kunne ha blitt involvert, for å unngå frustrasjon, erkjente direktøren for Sykehjemsetaten i Oslo at dialogen med pårørende ikke har vært god nok ved de ulike helsehusene i byen.
 

Viktigheten av involvering og opprettelsen av en god dialog med pårørende er helt nødvendig for å få til gode prosesser mellom helsepersonell, pasient og pårørende. Det viser både forskning og erfaring.

Pårørendesenteret

– Man har tenkt litt som på sykehus: Folk er inne i en kort periode, det viktigste her er pasienten. Vi ser nå veldig godt viktigheten av å møte, ta vare på og ha et godt samarbeid med pårørende, uttalte Jagmann ifølge NRK.no under dagens høring.
 
Viktigheten av involvering og opprettelsen av en god dialog med pårørende er helt nødvendig for å få til gode prosesser mellom helsepersonell, pasient og pårørende. Det viser både forskning og erfaring. Hverken pårørende eller helsepersonell er den beste versjonen av seg selv under stress, men økt kompetanse kan gi økt trygghet og tålmodighet med mennesker i krise, noe også psykologspesialist og pårørende, Ingvild Stjernen Tisløv, understreker i et intervju med Pårørendesenteret.no tidligere i år:
 
– Som pårørende, som står tett på den det gjelder, tar følelsene noen ganger overhånd i møte med fagpersoner, noe som gjør at innholdet i kommunikasjonen kan bli avfeid, sier hun.
 
Våre nettsider Pårørendeprogrammet.no er en ressursbank til helsepersonell og ledere i helsetjenestene for godt pårørendearbeid. Her finnes både verktøy, erfaring og forskning til hjelp for å etablere systemer for godt pårørendearbeid på arbeidsplassen.
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut