I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
20. mars 2018

Rusavhengige tipser sine pårørende om tilbud

Tilbudet Møteplass er et sted der pårørende til rusavhengige skal få møte andre i samme situasjon og utveksle tanker og erfaringer med andre pårørende og med fagpersoner.
Rusavhengige tipser sine pårørende om tilbud
Ellipse%2035
Screenshot%202021-04-06%20at%2014_09_55
Tekst:

​Marie Rein Bore

Journalist
På Borgestadklinikken avdeling Skien møtes pårørende og fagfolk fire kveldssamlinger om våren og fire om høsten. På agendaen står ulike temaer til samtale og refleksjon.

I vår har de allerede hatt to møter der temaet på den første samlingen var «Er det plass til alle i familien?», og på den andre «Hvordan ivareta seg selv?» Tema på de to siste møtene er «Åpenhet – til hvem» og «Hvordan samarbeider vi godt innenfor rammene».

– Vi har hatt dette opplegget med Møteplass i en rekke år. Det ble utviklet av Voksne for Barn i Oslo, og flere steder rundt om i Norge har pårørende til rusavhengige nå dette tilbudet, forteller Wenche Trovatn Ellefsen (bildet), en av de fire fagfolkene som er med på å lede disse samlingene.  Hun har jobbet med rusavhengige på Borgestadklinikken i Skien i 25 år. Hun har også selv pårørendeerfaring som søster til en rusavhengig. 
 

– Hva sier de pårørende om dette tilbudet?


– Blant annet at det hjelper dem til å ivareta seg selv. De sier også det er nyttig å møte andre i samme situasjon, man lærer av hverandre, sier Ellefsen. Det kan også være godt å bli lyttet til av en fagperson som kan ta med seg kunnskapene og erfaringene deres videre. Mange synes det er fint å møte og snakke med andre pårørende, mens det for andre igjen kan det oppleves befriende å bare lytte og føle at man ikke er alene.

Hun forteller at flere av de pårørende har fått vite om tilbudet gjennom den rusavhengige som har tipset sine nærmeste om opplegget med Møteplass på Borgestadklinikken.

Dette er et gratis tilbud. Samlingene varer i ca. 2 ½ time og styres av en møteleder. Kvelden innledes med et bidrag fra en fagperson og en pårørende. Møteplass er et lærested for både fagfolk og pårørende. Målet med lærestedet er at hjelpeapparatet skal tilby best mulige tjenester til pårørende.  Møteplassene har en referent som skal fange opp viktige momenter å bringe videre. Deltakerne blir også bedt om å fylle ut et evalueringsskjema for å få frem ytterligere erfaringer.
 

– Er det mange som kommer på samlingene?


– Det varierer, men i gjennomsnitt 8 personer. De fleste er mødre, men også partnere og søsken, og de er på samlingene gjerne et år eller to. Det er ikke meningen de skal gå her i mange år, Møteplass skal være en hjelp til å komme seg videre i livet.

I 2015 var det flere menn som kom på møtene, og de ønsket å ha et eget samlingstilbud som vi fikk arrangert. Det har også vært snakk om å ha et tilbud om Møteplass til barn av rusavhengige, men vi har ikke hatt ressurser til det ennå, sier Wenche T. Ellefsen.
 
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut