I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
21. september 2017

Sjekkliste for samarbeid med pårørende

– Hensikten med sjekklisten er å utvikle et verktøy for å kvalitetssikre pårørendesamarbeidet i alle kommunens helse- og omsorgstjenester, skriver Mari Tande Mortensen, pårørendekoordinator i Stavanger kommune.
Sjekkliste for samarbeid med pårørende
Ellipse%2035
Screenshot%202021-04-06%20at%2014_09_55
Tekst:

​Marie Rein Bore

Journalist
Sjekklisten er ett av flere tiltak Stavanger kommune jobber når det gjelder pårørendesatsing.

Pårørendesenteret har spurt Stavanger kommune om erfaringer med pårørendearbeid.

– Hvilke satsninger og tiltak er dere i gang med når det gjelder pårørende?
– Stavanger kommune satser på helsefremming og forebygging for pårørende. I Stavanger kommune har vi et allerede godt etablert tilbud til pårørende gjennom blant annet Pårørendesenteret Stavanger. I samarbeid med Pårørendesenteret ønsker kommunen derfor å se på muligheter for å utarbeide et helsefremmende og forebyggende tilbud til pårørende.

Det er flere spennende prosjekter på gang.
 

Sjekkliste for samarbeid med pårørende

I samarbeid med Universitetet i Stavanger, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester og Pårørendesenteret er det utarbeidet en sjekkliste for samarbeid med voksne pårørende.Hensikten med sjekklisten er å utvikle et verktøy for å kvalitetssikre pårørendesamarbeidet i alle kommunens helse- og omsorgstjenester.

I samarbeid med Universitetet i Stavanger vil det i 2018 arbeides med utprøving og implementering av sjekklisten i Stavanger kommune.
 

Informasjonsfilmer

Vi lager informasjonsfilmer som kan benyttes som undervisningsmateriell, på kurs eller fagdager, pårørendeprogrammet.no, pårørendesenterets nasjonale nettside og i sosiale medier. Dette er et prosjekt i samarbeid med både Pårørendesenteret i Stavanger, Universitetet i Stavanger og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester.
 

Fagdag / kurs

Det arrangeres jevnlig fagdager for ansatte i kommunen. Fagdagene har egne tema. Vi har arrangert kurs for ledere hvor fokus var samarbeid med pårørende på ledelsesnivå. Nylig hadde vi også en fagdag for 100 engasjerte ansatte.
 

Forebyggende tilbud

På Helsehuset i Stavanger kommune er det søvnkurs, treningsaktiviteter, stressmestringskurs, angstmestringskurs, KID / KIB. Vi har også publikumsforedrag om egenomsorg med faste temaer som; endring av vaner, stress, smerte, søvn, stress i familien og hvordan håndtere bekymringer. Pårørendekoordinator er kontaktperson for disse tilbudene.
 
– Hva er responsen dere har fått i fra pårørende – og erfaringene deres så langt med tiltakene?
– Pårørende har vært involvert i arbeidet fra en tidlig fase. Vi startet med å invitere til en samling for pårørende for å lære mer om pårørendes erfaring i Stavanger kommune. Innspillene danner grunnlaget for modellen for et forebyggende tilbud.
 

Nylig hadde vi også en fagdag
for 100 engasjerte ansatte.


– Hvilke utfordringer opplever dere for tiltakene?
– Det er viktig å tenke igjennom hva som er målet med prosjektet, og hvem som er målgruppen. Når man arbeider helsefremmende og forebyggende, kan det være en utfordring å nå frem til målgruppen i en tidlig fase.

– Hvilke tips og råd har dere til andre kommuner som vil starte andre pårørendetilbud eller liknende pårørendetiltak som dere?
– Det er et veldig bra og viktig arbeid. Bør starte med å kartlegge hva som allerede finnes i kommunen, og hvilke tiltak som eventuelt kunne vært endret eller mangler – hva er det behov for hos dere? Det er lurt å samarbeide med andre i kommunen, og med pårørende, slik at det blir et bedre og mer helhetlig tilbud, skriver pårørendekoordinator Mari Tande Mortensen.
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut