I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
17. januar 2020

Til debatt: Å være pårørende

Hvor stor belastning kan pårørende ta, er vi forberedt på et større pårørendeansvar og i hvilken retning går utviklingen? Disse spørsmålene tas opp når Pårørendesenteret inviterer til debatt i Stavanger kommende mandag.
Til debatt: Å være pårørende
Ellipse%2035
Bethi
Tekst:

​Bethi Dirdal Jåtun

Journalist
–Pårørendesituasjonen er svært aktuell, noe ikke minst julens hendelser er et tydelig tegn på, sier Unn Birkeland, daglig leder av Pårørendesenteret i Stavanger.
 

Uavklarte forventninger

Landets hjelpetelefoner for selvmordsforebygging fikk ikke svart mer enn rundt 60 prosent av alle som ringte inn i kjølvannet av Ari Behns bortgang 1. juledag. Regjeringen har allerede styrket tilbudet med 10 millioner kroner og har over tid jobbet med en pårørendestrategi som skal være klar i løpet av våren.
 

For oss er det viktig at regjeringens kommende pårørendestrategi ikke utelukkende knyttes opp mot eldreomsorg, men bidrar til å sette pårørendesituasjonen i et bredere perspektiv.


– Utviklingen i helsenorge er at pårørende i større grad benyttes som ressurser. Det ligger mye positivt i dette, samtidig som det ikke er uproblematisk. Én ting er de kommuniserte forventningene, en annen ting er de uavklarte. Hvor langt skal man strekke seg som pårørende og hvordan kan for eksempel arbeidsgiver legge til rette, påpeker Birkeland.
 

Krevende å få oversikt

Pårørendesenteret er daglig i kontakt med pårørende som opplever at de kommer til kort. Bare å få oversikt over de hjelpetilbudene som finnes, er en liten jobb i seg selv. Når mange av dem heller ikke er samkjørt, er det krevende å skulle følge opp sine. Å kombinere dette med full jobb, er også for mange pårørende en stor utfordring.

– For oss er det viktig at regjeringens kommende pårørendestrategi ikke utelukkende knyttes opp mot eldreomsorg, men bidrar til å sette pårørendesituasjonen i et bredere perspektiv, sier Birkedal.
 

Temaer i debatten

Debatten er inndelt i tre bolker: (1) Tilgang på hjelpetilbud: Hva trenger vi, hva har vi og synlig er hjelpetilbudet for de som trenger det? (2) Psykisk helse og ungdom: Hva er den reelle situasjonen i forhold til opptrappingsplan for psykisk helse i skolen, hva gjøres på feltet og hva forventes av støtte fra sentrale myndigheter? (3) Hva tenker vi om pårørendesituasjonen i framtida? I hvilken retning går utviklingen, hvor stor belastning kan pårørende ta og hvor forberedt er vi på et større pårørendeansvar?
 

Politikere og fagfolk debatterer

I debatten, som ledes av Tom Hetland, deltar politikere og fagpersoner. Disse er blant andre: Sveinung Stensland og Hege Liadal Haukeland, begge stortingsrepresentanter fra Rogaland og medlemmer i helse- og omsorgskomiteen, Håkon Hauge Johnsen, Blåkors Sandnes, Kirsten Jæger Fjetland, VID Sandnes, Inger Marie Farbrot, Kreftsomsorg Rogaland.

Debattmøtet er åpent - og gratis. Har du lyst og anledning til å være med, se mer om arrangementet her.
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut