I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
18. oktober 2022

Tre minutter for framtiden

Tirsdag 18. oktober kl 1429 får Pårørendesenteret 3 viktige minutter med oppmerksomhet i Stortinget. – Det gjelder å være godt forberedt. Når den tilmålte tiden er ferdig, er den ferdig, sier Unn Birkeland.
Tre minutter for framtiden
Ellipse%2035
Vilhelm
Tekst:

​Vilhelm Viksøy

Journalist og mediaansvarlig
Det er ikke første gang Unn Birkeland stiller til budsjetthøring i Stortingets Helse- og omsorgskomite. Det har hun gjort hvert år siden hun overtok som daglig leder. I år er derimot bakteppet mer dramatisk enn normalt med tanke på omleggingen av tilskuddsordningen. 

– Det er mange ting vi kunne snakket om i en høring, men tiden er knapp. Dermed må vi vekte det som er viktigst.
 

Nasjonalt tilbud

Noe av det viktige denne gang, er å synliggjøre at Pårørendesenteret ikke er lokalt veiledningstilbud for pårørende. 

– Vi omtales i budsjettet som Pårørendesenteret i Stavanger. Det er det gamle navnet vårt. Fra 2017 vi har hatt nasjonal status med både hjelpetelefon, veiledningstjenester, undervisning og nettsider for både fagpersoner og pårørende i hele landet. Vi har kontor i Stavanger og naturlig nok nærhet til både fagmiljø og pårørende i området, men vi er mer enn dette og er i dag et nasjonalt tilbud, understreker Birkeland. 
 

Fagmiljø

– Vi kommer også til å løfte fram vår rolle inn mot fagpersoner og fagmiljø. Det arbeidet har blitt viktigere og viktigere i takt med veksten vi har hatt. I 2021 oppleve vi for første gang at antallet kontaktpunkter med fagpersoner i løpet av året var større enn antallet kontaktpunkt med pårørende, sier Unn Birkeland. 

– Det viser at fagpersoner har et stort behov for et sted de kan henvende seg for å få veiledning i pårørendearbeid. Det gjelder ikke bare helsepersonell, men også lærere, barnehagepersonell og andre faggrupper som kommer i kontakt med pårørende barn og voksne i sitt daglige arbeid. Alle disse kontakter oss, sier Birkeland.
 
– For å oppsummere: vi er ikke en medlemsorganisasjon, vi er ikke en brukerorganisasjon, vi er heller ikke en interesseorganisasjon og vi er ikke et brukerstyrt senter. Vi kan risikere at kriteriene for de nye tilskuddsbaserte ordningene krever noe av dette. Da faller vi utenfor den nye ordningen, sier Unn Birkeland.
 

Uten paralleller

Skulle det skje, kan det likevel bli støtte til Pårørendesenteret. 

– De virksomhetene som er beholdt i statsbudsjettet er de som er uten konkurrende paralleller. Dersom vi blir betraktet som et nasjonalt tilbud som har den veiledningsfunksjonen mot fagmiljøet som vi her har påpekt, kan vi bli vurdert til å ha en særstilling. Da kan vi bli løftet tilbake til statsbudsjettet uten å måtte konkurrere mot andre i de nye tilskuddsordningene.
 

Følg høringen:

Men for å bli vurdert enten på ene eller andre måten, må først høringen gjennomføres. Da er tilmålt tid viktig.

– Når tre minutt er gått, er det slutt – enten vi er ferdige eller ikke. På den tiden skal vi ha fått fram rollen vi har, og det nasjonale tilbudet og kompetansemiljøet vi er, sier Unn Birkeland.

Høringen kan sees i opptak på Stortingets web-tv her. Pårørendesenteret starter ca 15 min uti sendingen. En skriftlige versjon av høringen kan leses her.
 
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut