I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
22. april 2024

Trondheim i gang med pårørendestrategi

Forrige uke samlet Trondheim kommune nærmere 300 ansatte i psykisk helse/rus-tjenestene til fagdag om pårørendearbeid.
Trondheim i gang med pårørendestrategi
Ellipse%2035
Borghild%20Eld%C3%B8en%20copy
Tekst:

​Borghild Eldøen

Kommunikasjonssjef
– Hovedhensikten var å kvalitetssikre, øke kompetansen og utarbeide gode rutiner for pårørendearbeid, sier ansvarlig for fagdagen, Bjørn Erik Båtstrand. Han er ergoterapeut i Trondheim kommunes enhet for psykisk helse og rus, og legger til at de også ønsket å sikre god forankring i samarbeidet med pårørendeorganisasjonene.
 
– Hvordan opplever dere at ansatte føler seg kompetente i møte med pårørende?
– De ansatte opplever manglende kompetanse når det kommer til ivaretakelse av pårørende, og spesielt når pasient ikke samtykker til informasjonsutveksling. De mangler også kunnskap om pårørendes rettigheter, hvordan pårørende kan støttes og involvering av pårørende i behandling, forteller Båtstrand.
 

Jeg ønsker at kommunen skal ha nok kompetanse og trygghet til å møte pårørende med omsorg og støtte slik at de kan ivaretas for å kunne stå i rollen så lenge den er hensiktsmessig over tid.

Bjørn Erik Båtstrand

Enheten i Trondheim skal etter samlingen i gang med en prosess som skal munne ut i en godt forankret pårørendestrategi. Pårørendesenterets leder, Unn Birkeland, gav på samlingen innspill til hvordan komme i gang med prosessen som skal sikre pårørendes rettigheter og god pårørendeinvolvering, og viste hvordan en i større grad kan jobbe mer likt på tvers av tjenestene.
 
– Jeg ønsker at kommunen skal ha nok kompetanse og trygghet til å møte pårørende med omsorg og støtte slik at de kan ivaretas for å kunne stå i rollen så lenge den er hensiktsmessig over tid. Videre ønsker jeg at kommunen skal vektlegge det bærekraftige perspektivet med pårørendearbeid for å forhindre at pårørende selv blir syke, men også hvordan vi i større grad kan benytte nettverk/pårørende etter endt behandling for å vedlikeholde bedring og økt livskvalitet, sier Båtstrand og kan fortelle om svært gode tilbakemeldinger på Pårørendesenterets opplegg for samlingen.
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut