I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
28. mars 2017

Trondheim kommune ønsker systematisk dialog med pårørende

Vi er i tenkeboksen med et opplegg for mer tilrettelagt og systematisk dialog med pårørende, sier Knut Meinert Kiplesund.
Trondheim kommune ønsker systematisk dialog med pårørende
Ellipse%2035
Screenshot%202021-04-06%20at%2014_09_55
Tekst:

​Marie Rein Bore

Journalist
Kiplesund er rådgiver i rådmannens fagstab i Trondheim kommune. Han har dessuten vært medlem av referansegruppen som Helsedirektoratet opprettet da nasjonal pårørendeveileder nylig ble laget.
 

Hva mener han om dette store spørsmålet?

– I større grad enn før skjer helse- og omsorgstjenester i kommunene, og dessuten i større grad i hjemmene enn før. Dette får konsekvenser for pårørende.


– Hvordan jobber hjemmetjenesten i Trondheim i forhold til pårørende?

– Vi har over tid hatt en pårørendeskole for pårørende til demente. Den er på 16 timer fordelt over 8 kvelder, og vi får gode tilbakemeldinger på det tilbudet. I tillegg har lærings- og mestringsenheten fokus på pårørende.

– Vi har også opprettet to brukerråd for hjemmetjenesten. Det har dessverre ikke vært så lett å få enkeltbrukere og pårørende til å sitte i disse gruppene. Men representanter for ulike brukerorganisasjoner stiller opp. Vi har dessuten valgt å yte økonomisk tilskudd til ulike organisasjoner som driver pårørendearbeid, og med dem har vi en rekke samarbeidsavtaler, forteller Knut Meinert Kiplesund.

Han forteller at Trondheim kommune regelmessig gjennomfører brukerundersøkelser som går på de helse- og omsorgstjenestene kommunen tilbyr.

– Vi ser at det i stor grad er pårørende som svarer på disse brukerundersøkelsene. Stort sett er tilbakemeldingene gode, folk er tilfreds. Men vi får jo noen klager fra enkeltpersoner som ikke synes tilbudene våre er gode nok, sier Kiplesund.

– Er det nye tiltak dere ønsker å sette i gang?
– Vi er i tenkeboksen for å få til en mer systematisk og tilrettelagt dialog og kontakt med pårørende som har mye ansvar for eldre og syke brukere.
 

Vi ser at en tettere dialog er nødvendig
for å hindre at pårørende sliter seg ut.


– Mange kommuner har dårlig råd. Er det ressurser som mangler for å få til mer systematisk pårørendekontakt?
– Ressurser er ikke det store problemet når det gjelder å få til mer tilrettelagt dialog med en gruppe pårørende. Problemet å få til en prioritering av dette. I denne prosessen spiller lederne på de ulike avdelingene og tjenestene en viktig rolle, sier rådgiver Knut Meinert Kiplesund.
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut