I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
27. november 2019

UngePårørende.no presenteres på fagkonferanse i Oslo

«Barn som pårørende» er tema for JobbAktiv-konferansen i Oslo 2. og 3. desember, der UngePårørende.no, Pårørendesenterets nye hjelpetilbud til barn og unge, er en av programpostene.
UngePårørende.no presenteres på fagkonferanse i Oslo
Ellipse%2035
Bethi
Tekst:

​Bethi Dirdal Jåtun

Journalist
Pårørendesenteret lanserte 1. november i år nettstedet UngePårørende.no, et lavterskeltilbud til pårørende barn og unge, der mange lever med sykdom i familien.
 

Gjøre tilbudet kjent

– Ofte vet de voksne rundt dem ikke om behovet, eller oppfatter at det allerede er ivaretatt, sier Unn Birkeland, daglig leder i Pårørendesenteret.

Under JobbAktiv-konferansen i Oslo 2. og 3. desember skal hun fortelle om utviklingen av prosjektet og ta med seg konferansedeltakerne inn på nettsiden.
 

Vi ønsker at så mange som mulig så raskt som mulig skal bli kjent med UngePårørende.no slik at de kan formidle det til barn og unge.


– For oss er det viktig at vi når ut til fagmiljøene med UngePårørende.no, som jo er et lavterskeltilbud alle kan bruke. Også foreldre eller andre voksne, både i nettverk og hjelpeapparat, kan gå gjennom nettsiden sammen med barna for slik å finne hjelp til å sette ord på temaer som er vanskelige å snakke om, påpeker Birkeland.

Ifølge henne er JobbAktiv-konferansen en viktig arena for Pårørendesenteret.
 

Forlenga arm

– Vi ønsker at så mange som mulig så raskt som mulig skal bli kjent med UngePårørende.no slik at de kan formidle det til barn og unge. Konferanseprogrammet har dessuten mange godt faglig forankrede innlegg og dekker viktige temaer som selvmord og rus, noe som for barn er spesielt vanskelig å forholde seg til, fortsetter Birkeland.

– UngePårørende.no kan forhindre frafall fra skole og framtidig arbeidsliv som følge av belastningen mange barn opplever. Forebygging gjennom dette lavterskeltilbudet blir som en forlenga arm av det offentlige, fastslår hun.
Flere av Pårørendesenterets samarbeidsparter deltar også under konferansen i Oslo disse dagene, blant dem Pårørendealliansen.
 
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut