I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
24. august 2017

Viktig med god forankring i ledelsen

– Skal jeg gi råd til andre kommuner, så er det å jobbe helt fra begynnelsen med en god forankring i ledelsen og kommunehelsetjenesten, skriver Mai Ida Synnes Haakafoss, prosjektleder for Pårørendesenteret i Fredrikstad og pårørendekoordinator i Fredrikstad kommune.
Viktig med god forankring i ledelsen
Ellipse%2035
Screenshot%202021-04-06%20at%2014_09_55
Tekst:

​Marie Rein Bore

Journalist
Fredrikstad er blant de kommunene som har fått ekstra midler fra staten til å drive pårørendearbeid. Hvordan jobber de?
 
Pårørendesenteret stilte følgende spørsmål:

– Hvilke satsninger og tiltak er dere i gang med når det gjelder pårørende?  
– Vi har alltid førsteprioritet å være et lavterskel veiledningstilbud for pårørende, primært innen rus og psykisk helse.
 

Det er viktig å få komme et
sted og få prate fritt om alle
tankene og bekymringene
man bærer på når noen man
er glad i, sliter tungt.


– De som kontakter oss får raskt time. Vi har også gjennomført tre kursrekker i Livsstyrketrening, et mestringskurs som er godt egnet for pårørende. Utover høsten skal vi i gang med andre kurs for pårørende også. LPP starter samtalegruppe hos oss på kveldstid i høst, for foreldre av rusavhengige.

– En kveld i måneden har vi kafé på Pårørendesenteret. Dette er en uformell møteplass i første omgang, men vi planlegger også noen temakvelder fremover. Den første skal være om forhindring av overdosedødsfall ved at pårørende kan få utdelt og lære hvordan man bruker naloxon nesespray.

Både i fjor og i år arrangerer vi sammen med LPP «Pårørendes dag» med heldags gratis seminar for både pårørende og helsepersonell. Vi har etablert en forpliktende samarbeidsavtale med LPP Nedre Glomma. Slik sikrer vi mer erfaringskompetanse inn i prosjektet, samtidig som kommunen gjør det lettere for LPP å drive sin organisasjon gjennom blant annet tilgang på lokaler og kontorressurser. Sammen utgjør vi et mer sammensatt tilbud til pårørende i kommunen.

Vi ønsker også å samle en oversikt over hvilke tilbud som finnes for pårørende i vår kommune – i en stor kommune er dette vanskelig å få oversikt over, selv som ansatt.

Vi går nå inn i en prosjektfase der vi også skal jobbe internt i kommunen med bevisstgjøring på pårørendesamarbeid- og inkludering, altså jobbe for en stadig bedre og systematisk pårørendepolitikk i vår kommune. Implementering av pårørendesamarbeid over hele linja er viktig.
 
– Hva er responsen dere har fått fra pårørende – og erfaringene deres så langt med tiltakene?
– Responsen har vært overveldende!
 

Mange pårørende kontakter oss og
de sier at de skulle ønske dette tilbudet
hadde kommet for lenge siden. 


– Også helsepersonell kontakter oss fordi de møter pårørende som er veldig urolige og slitne og trenger et eget tilbud.

Hovedvekten av pårørende som ønsker time er foreldre, men også søsken, partnere, voksne barn, besteforeldre, tanter og onkler kommer til Pårørendesenteret i Fredrikstad. Mindreårige barn som er pårørende har et eget tilbud i kommunen hos Familiesenteret.

– Vi opplever et veldig varierende behov hos de vi møter – det er alt fra støtte til å stå i grenser og bearbeide følelser, til bistand i klagesaker eller finne frem til hjelpetilbud for den som er syk.
Mest av alt sier de som kommer til oss at det er godt å kunne komme til et sted for sin egen del og at noen har tid til å lytte og evne til å forstå. Alle vi som jobber her, har erfaring med å være pårørende selv, i tillegg til at vi har en sammensatt fagkompetanse og bred erfaring fra helsevesenet. Det ser ut til å være en stor fordel.

Pårørende trenger ofte hjelp til avlastning for et tungt ansvar. De ber om hjelp til å få på plass riktige og gode tjenester til den som er syk, så det er viktig med bred kunnskap om hjelpeapparatet, rettigheter og utforming av klager og bekymringsmeldinger. Det er ikke bare pårørende som tar kontakt – også andre instanser og andre kommuner inviterer til dialog og samarbeid fordi Pårørendesenteret har en særegen kompetanse.
 

Heldigvis har vi opplevd en
varmende medvind.  Men
noen utfordringer har det vært. 


– Hvilke utfordringer møter dere?
– 
Samtidig som vi har fordelen av å jobbe i en stor kommune, så er det krevende å gjøre seg synlig blant alle tilbud som finnes. Selv om vi har vært aktive i ulike medier, så er det likevel  vanskelig å nå alle vi ønsker. Markedsføring har definitivt vært krevende, men nå har vi fått egen facebookside og kommunen jobber nå også med en forbedring av nettsidene våre. Det hjelper.

Det har også vært en prosess å sette sammen den riktige kompetansen hos oss, men resultatet har blitt bra med at vi alle tre har både fag- og erfaringskompetanse.
 
– Hvilke tips og råd har dere til andre kommuner som vil starte andre pårørendetilbud eller lignende pårørendetiltak som dere?
– Skal jeg gi råd til andre kommuner, så er det å jobbe helt fra begynnelsen med en god forankring i ledelsen og kommunehelsetjenesten.

Det å etablere samarbeid med de frivillige organisasjonene er også viktig, både med tanke på den erfaringskompetansen de besitter, og for å gjøre deres ressurser mer tilgjengelig for innbyggerne.

Og sist, men ikke minst: Dette med riktig kompetanse hos ansatte, slik at man kan møte de behovene som pårørende kommer med.
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut