I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover

Bokanbefalinger

Bøker kan gi ny kunnskap og forståelse. Her har vi samlet et utvalg bøker til inspirasjon rundt pårørendeperspektivet.
 
shutterstock_1639121623%20copy

ADHD 7 veier til ny forståelse

Forfatter: Kristin Leer
ISBN: ​9788202679590


Leers nesten unike perspektiv som ADHD-diagnostisert lege og pårørende mor til barn med ADHD gir oss nye innfallsvinkler til den stadig mer hverdagslige diagnosen.

Boka hennes byr på et bredt utvalg mestringsstrategier, praktiske råd og variert informasjon om de ulike aspektene ved ADHD gjennom livet.
shutterstock_1639121623%20copy

ADHD 7 veier til ny forståelse

Forfatter: Kristin Leer
ISBN: ​9788202679590


Leers nesten unike perspektiv som ADHD-diagnostisert lege og pårørende mor til barn med ADHD gir oss nye innfallsvinkler til den stadig mer hverdagslige diagnosen.

Boka hennes byr på et bredt utvalg mestringsstrategier, praktiske råd og variert informasjon om de ulike aspektene ved ADHD gjennom livet.

Barn som pårørende i akuttsituasjoner

Forfatter: Anne Kristine Bergem
ISBN: 9788282161664


Denne håndboken gir råd og tips om hva du kan bidra med i akuttsituasjonen, enten du er politi, ambulansearbieder eller en engasjert voksen. Å gi barn som er pårørende nødvendig oppfølging, er godt forebyggende helsearbeid. I den nye utgaven er også barn som opplever at en nær voksen tar sitt eget liv, og barn som er vitne til arrestasjon, også tatt med.  
Barn%20som%20pa%CC%8Ar%C3%B8rende%20i%20akuttsituasjoner
Barn%20som%20pa%CC%8Ar%C3%B8rende%20i%20akuttsituasjoner

Barn som pårørende i akuttsituasjoner

Forfatter: Anne Kristine Bergem
ISBN: 9788282161664


Denne håndboken gir råd og tips om hva du kan bidra med i akuttsituasjonen, enten du er politi, ambulansearbieder eller en engasjert voksen. Å gi barn som er pårørende nødvendig oppfølging, er godt forebyggende helsearbeid. I den nye utgaven er også barn som opplever at en nær voksen tar sitt eget liv, og barn som er vitne til arrestasjon, også tatt med.  
Barnehagens%20betydning%20na%CC%8Ar%20barn%20er%20pa%CC%8Ar%C3%B8rende

Barnehagens betydning når barn er pårørende

Forfatter: Heidi Wittrup Djup
ISBN: 9788245037159


De ansatte i barnehagen er en av de viktigste omsorgsbasene for barn, og de kan få en viktig rolle når familiens hverdag slår sprekker. Denne boken legger frem strategier for hvordan barnehagen kan arbeide for god dialog og trygge, forutsigbare rammer når barna og foreldrene er ekstra sårbare. 

Boken egner seg for foreldre og andre voksne som jobber med å ivareta de minste barna når de er pårørende, i barnehager, på helsestasjonen og sykehuset.
Barnehagens%20betydning%20na%CC%8Ar%20barn%20er%20pa%CC%8Ar%C3%B8rende

Barnehagens betydning når barn er pårørende

Forfatter: Heidi Wittrup Djup
ISBN: 9788245037159


De ansatte i barnehagen er en av de viktigste omsorgsbasene for barn, og de kan få en viktig rolle når familiens hverdag slår sprekker. Denne boken legger frem strategier for hvordan barnehagen kan arbeide for god dialog og trygge, forutsigbare rammer når barna og foreldrene er ekstra sårbare. 

Boken egner seg for foreldre og andre voksne som jobber med å ivareta de minste barna når de er pårørende, i barnehager, på helsestasjonen og sykehuset.

Da pappa fikk kreft

Forfatter: Anne Kristine Bergem
ISBN: 9788245016383


En fortelling om rare ord, vanskelige følelser og håp er skrevet for voksne som skal snakke med barn som har foreldre med en kreftsykdom. Anne Kristine Bergem beskriver hvordan det kan være for et barn å oppleve at en av foreldrene får kreft. Boken handler om Astrid og hennes opplevelser og tanker når det brått blir oppdaget at pappa Christian har en hjernesvulst.
Da%20pappa%20fikk%20kreft
Da%20pappa%20fikk%20kreft

Da pappa fikk kreft

Forfatter: Anne Kristine Bergem
ISBN: 9788245016383


En fortelling om rare ord, vanskelige følelser og håp er skrevet for voksne som skal snakke med barn som har foreldre med en kreftsykdom. Anne Kristine Bergem beskriver hvordan det kan være for et barn å oppleve at en av foreldrene får kreft. Boken handler om Astrid og hennes opplevelser og tanker når det brått blir oppdaget at pappa Christian har en hjernesvulst.
De%20usynlige%20barna

De usynlige barna

Forfatter: Per-Åge Gjertsen
ISBN: 9788245011678


I denne boka får du kunnskap om hvilke følger barns usynlighet kan få. Du møter fem unge mennesker som forteller om hvordan det har vært å være usynlig. De har ikke blitt anerkjent og har følt seg krenket. De beretter om barndom og oppvekst, hvem som burde ha sett dem som barn og unge, hvilke beskyttelsesfaktorer som har hjulpet dem når de ikke ble sett, og hvordan de oppfatter dagens oppvekstsvilkår og barneomsorg.
De%20usynlige%20barna

De usynlige barna

Forfatter: Per-Åge Gjertsen
ISBN: 9788245011678


I denne boka får du kunnskap om hvilke følger barns usynlighet kan få. Du møter fem unge mennesker som forteller om hvordan det har vært å være usynlig. De har ikke blitt anerkjent og har følt seg krenket. De beretter om barndom og oppvekst, hvem som burde ha sett dem som barn og unge, hvilke beskyttelsesfaktorer som har hjulpet dem når de ikke ble sett, og hvordan de oppfatter dagens oppvekstsvilkår og barneomsorg.

Den usynlege smerta - om rus og pårørande

Forfatter: Gro Skartveit
ISBN: 9788252176131


Dette er en bok om pårørende til mennesker med avhengighet av narkotika, alkohol og medisin. De pårørendes skjebne er ofte skjult, men omfanget og konsekvensene hos de som er rammet er så store at problemet må få større oppmerksomhet i det offentlige rommet. Skartveit presenterer fortellinger fra pårørende hun har møtt og råd om hvordan det går an å leve med rusen for dem som står rundt.  
Den%20usynlege%20smerta
Den%20usynlege%20smerta

Den usynlege smerta - om rus og pårørande

Forfatter: Gro Skartveit
ISBN: 9788252176131


Dette er en bok om pårørende til mennesker med avhengighet av narkotika, alkohol og medisin. De pårørendes skjebne er ofte skjult, men omfanget og konsekvensene hos de som er rammet er så store at problemet må få større oppmerksomhet i det offentlige rommet. Skartveit presenterer fortellinger fra pårørende hun har møtt og råd om hvordan det går an å leve med rusen for dem som står rundt.  
En%20jeg%20er%20glad%20i%20har%20fa%CC%8Att%20demens

En jeg er glad i har fått demens

Forfatter: Pauline Boss
ISBN: ​9788299727372


Boken gir en bedre forståelse av utfordringene og de følelsesmessige belastningene pårørende til noen med demens står i. Forfatteren skriver selv at en bedre forståelse av problemet gir bedre muligheter til å håndtere situasjonen. Hun fokuserer ikke på hvordan en kan bli en flink pårørende som er ekspert på å gi god omsorg, men har pårørendes egen helse og eget liv i fokus.
En%20jeg%20er%20glad%20i%20har%20fa%CC%8Att%20demens

En jeg er glad i har fått demens

Forfatter: Pauline Boss
ISBN: ​9788299727372


Boken gir en bedre forståelse av utfordringene og de følelsesmessige belastningene pårørende til noen med demens står i. Forfatteren skriver selv at en bedre forståelse av problemet gir bedre muligheter til å håndtere situasjonen. Hun fokuserer ikke på hvordan en kan bli en flink pårørende som er ekspert på å gi god omsorg, men har pårørendes egen helse og eget liv i fokus.

Etter selvmordet – veien videre

Forfattere: Kari Dyregrov, Einar Plyhn og Gudrun Dieserud
ISBN: 9788279352747


Ingen bok kan erstatte menneskelig støtte og omsorg, men kunnskap er alltid en ressurs, blant annet ved å vise hva som er utbredte reaksjoner på selvmord, hva slags støtte og omsorg som er viktig for etterlatte, og hvordan hjelp best kan organiseres. Denne boken er skrevet som en hjelp til selvhjelp for etterlatte ved selvmord, men også til hjelp for etterlattes nettverk og profesjonelle hjelpere.  
Etter%20selvmordet
Etter%20selvmordet

Etter selvmordet – veien videre

Forfattere: Kari Dyregrov, Einar Plyhn og Gudrun Dieserud
ISBN: 9788279352747


Ingen bok kan erstatte menneskelig støtte og omsorg, men kunnskap er alltid en ressurs, blant annet ved å vise hva som er utbredte reaksjoner på selvmord, hva slags støtte og omsorg som er viktig for etterlatte, og hvordan hjelp best kan organiseres. Denne boken er skrevet som en hjelp til selvhjelp for etterlatte ved selvmord, men også til hjelp for etterlattes nettverk og profesjonelle hjelpere.  
Na%CC%8Ar%20barn%20er%20pa%CC%8Ar%C3%B8rende

Når barn er pårørende

Forfatter: Anne Kristine Bergem
ISBN: ​9788205511514


Kjenner du barn med en forelder som er syk eller har en avhengighet? Eller møter du slike voksne som du vet har barn? Barn har egne lovfestede rettigheter som pårørende fordi barn og unge pårørende kan oppleve både egne belastninger og redusert foreldrekapasitet, både hos pårørende og syke foreldre.

Denne boken samler kunnskap fra forskning og praksis i Norge og erfaringsbaserte historier fortalt av fagpersoner, foreldre og mennesker som selv har vært barn som pårørende.
Na%CC%8Ar%20barn%20er%20pa%CC%8Ar%C3%B8rende

Når barn er pårørende

Forfatter: Anne Kristine Bergem
ISBN: ​9788205511514


Kjenner du barn med en forelder som er syk eller har en avhengighet? Eller møter du slike voksne som du vet har barn? Barn har egne lovfestede rettigheter som pårørende fordi barn og unge pårørende kan oppleve både egne belastninger og redusert foreldrekapasitet, både hos pårørende og syke foreldre.

Denne boken samler kunnskap fra forskning og praksis i Norge og erfaringsbaserte historier fortalt av fagpersoner, foreldre og mennesker som selv har vært barn som pårørende.

Når foreldre ruser seg

Forfattere: Turid Wangensteen og Martine Kihle Dalsrud
ISBN: ​9788215064505


Mange barn og unge har foreldre som har problematisk bruk av alkohol, legemidler eller andre rusmidler. Med rusproblemer og psykiske vansker følger stigma og skam. Økt kunnskap og en bredere forståelse av problemene og menneskene som sliter med dem, kan bidra til å minske stigmaet og skammen, slik at barna får beskyttelse, og barn og foreldre får nødvendig hjelp og støtte.

Boken er skrevet for studenter innenfor helse- og sosialfag, psykologi, medisin og lærerutdanninger.
Na%CC%8Ar%20foreldre%20ruser%20seg
Na%CC%8Ar%20foreldre%20ruser%20seg

Når foreldre ruser seg

Forfattere: Turid Wangensteen og Martine Kihle Dalsrud
ISBN: ​9788215064505


Mange barn og unge har foreldre som har problematisk bruk av alkohol, legemidler eller andre rusmidler. Med rusproblemer og psykiske vansker følger stigma og skam. Økt kunnskap og en bredere forståelse av problemene og menneskene som sliter med dem, kan bidra til å minske stigmaet og skammen, slik at barna får beskyttelse, og barn og foreldre får nødvendig hjelp og støtte.

Boken er skrevet for studenter innenfor helse- og sosialfag, psykologi, medisin og lærerutdanninger.
Pa%CC%8Ar%C3%B8rende%20i%20helse-%20og%20omsorgstjenesten

Pårørende i helse- og omsorgstjenesten

Forfattere: Kari Bøckmann og Alice Kjellevold
ISBN: 9788245036015


Pårørende står i en særstilling som støtte- og omsorgspersoner ved alvorlig sykdom. I tillegg til den som er syk, er det de pårørende som rammes hardest. Helsepersonell har ansvar for å legge til rette for at pårørende får oppfylt sine rettigheter og avklart sine roller, at deres kunnskap blir lyttet til og at de får nødvendig informasjon, opplæring og oppfølging. Denne boken gir en bred innføring i det kliniske og juridiske kunnskapsgrunnlaget for arbeid med pårørende i helse- og omsorgstjenesten i Norge i dag.
Pa%CC%8Ar%C3%B8rende%20i%20helse-%20og%20omsorgstjenesten

Pårørende i helse- og omsorgstjenesten

Forfattere: Kari Bøckmann og Alice Kjellevold
ISBN: 9788245036015


Pårørende står i en særstilling som støtte- og omsorgspersoner ved alvorlig sykdom. I tillegg til den som er syk, er det de pårørende som rammes hardest. Helsepersonell har ansvar for å legge til rette for at pårørende får oppfylt sine rettigheter og avklart sine roller, at deres kunnskap blir lyttet til og at de får nødvendig informasjon, opplæring og oppfølging. Denne boken gir en bred innføring i det kliniske og juridiske kunnskapsgrunnlaget for arbeid med pårørende i helse- og omsorgstjenesten i Norge i dag.

Pårørende i kommunale helse- og omsorgstjenester

Forfattere: Siri Tønnessen og Bente Lilljan Lind Kassah
ISBN: 9788205485310


Boka er skrevet for alle som ønsker å tilegne seg en bredere og dypere forståelse av kompleksiteten og tvetydighetene knyttet til pårørendes rolle og ansvar i kommunale helse- og omsorgstjenester. Den vil være av interesse for studenter og forskerkollegaer ved universiteter og høgskoler, ansatte i helse- og omsorgstjenester, politikere, pårørende og ansatte i ulike interesseorganisasjoner.
Pa%CC%8Ar%C3%B8rende%20i%20kommunale%20helsetjenster
Pa%CC%8Ar%C3%B8rende%20i%20kommunale%20helsetjenster

Pårørende i kommunale helse- og omsorgstjenester

Forfattere: Siri Tønnessen og Bente Lilljan Lind Kassah
ISBN: 9788205485310


Boka er skrevet for alle som ønsker å tilegne seg en bredere og dypere forståelse av kompleksiteten og tvetydighetene knyttet til pårørendes rolle og ansvar i kommunale helse- og omsorgstjenester. Den vil være av interesse for studenter og forskerkollegaer ved universiteter og høgskoler, ansatte i helse- og omsorgstjenester, politikere, pårørende og ansatte i ulike interesseorganisasjoner.
Pa%CC%8Ar%C3%B8rende%20til%20personer%20med%20demens

Pårørende til personer med demens

Forfattere: Rita Jakobsen og Siri Homelien
ISBN: 9788205399372


En bok om å forstå, involvere og støtte de pårørende. 67.000 personer i Norge har en demenssykdom, og mange av dem bor hjemme og får omsorg av sine pårørende. I fremtiden vil omsorgen i stadig større grad ytes i hjemmet, der familien er en aktiv omsorgsaktør. Utfordringen for den offentlige helsetjenesten blir derfor ikke bare å utvikle omsorgstilbudet til personer med demens, men også å utvikle kunnskap og kompetanse om hvordan en skal forstå og samhandle med familien til den syke.

Pa%CC%8Ar%C3%B8rende%20til%20personer%20med%20demens

Pårørende til personer med demens

Forfattere: Rita Jakobsen og Siri Homelien
ISBN: 9788205399372


En bok om å forstå, involvere og støtte de pårørende. 67.000 personer i Norge har en demenssykdom, og mange av dem bor hjemme og får omsorg av sine pårørende. I fremtiden vil omsorgen i stadig større grad ytes i hjemmet, der familien er en aktiv omsorgsaktør. Utfordringen for den offentlige helsetjenesten blir derfor ikke bare å utvikle omsorgstilbudet til personer med demens, men også å utvikle kunnskap og kompetanse om hvordan en skal forstå og samhandle med familien til den syke.

Vi er ikke alene

Forfatter: Tordis Ørjasæter
ISBN: 9788202677299


Medisinske fagbøker og uttrykk klarer ikke fullt ut å sette ord på hva det gjør med oss å få et barn som ikke er slik vi hadde sett for oss, som kanskje ikke kommer til å leve så lenge eller gjøre de samme tingene som andre på samme alder. Ørjasæters utforskning av språket gjør et forsøk på å tette igjen dette gapet mellom det medisinske og det menneskelige.

Dette er kanskje ikke en bok for dem som står midt i krisen, men passer for dem som er på jakt etter påfyll i sitt eget refleksjonsarbeid.
Vi%20er%20ikke%20alene
Vi%20er%20ikke%20alene

Vi er ikke alene

Forfatter: Tordis Ørjasæter
ISBN: 9788202677299


Medisinske fagbøker og uttrykk klarer ikke fullt ut å sette ord på hva det gjør med oss å få et barn som ikke er slik vi hadde sett for oss, som kanskje ikke kommer til å leve så lenge eller gjøre de samme tingene som andre på samme alder. Ørjasæters utforskning av språket gjør et forsøk på å tette igjen dette gapet mellom det medisinske og det menneskelige.

Dette er kanskje ikke en bok for dem som står midt i krisen, men passer for dem som er på jakt etter påfyll i sitt eget refleksjonsarbeid.