I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
09. november 2022

Nyskapende og gratis opplæringsprogram om pårørende

– Flere av de som har gått gjennom det digitale opplæringsprogrammet «Sett, hørt og forstått» – om pårørendearbeid – forteller at de har oppdaget nye ting selv etter å ha jobbet i helsetjenesten i mange år.
Lene%20Fossbra%CC%8Aten%20justert
Alexander Rostad, Gjøvik kommune
 Det sier Lene Fossbråten i USHT Innlandet (Oppland), som har vært prosjektleder for opplæringsprogrammet som består av seks moduler og ligger fritt tilgjengelig på Kompetansebroen.no.
 
Opplæringsprogrammet «Sett, hørt og forstått» ble lansert i august 2022 og viser hvorfor ivaretakelse av pårørende er viktig og hvordan man kan få til et godt samarbeid om og med pårørende. 
 

Noe å hente for alle

– I opplæringsprogrammet møter man pårørende og helsepersonell i ulike situasjoner med tematikk nyttig for alle som jobber i kommunale helse- og omsorgstjenester, uavhengig av tjenesteområde, poengterer Fossbråten.
 
«Sett, hørt og forstått» er utviklet av USHT Innlandet (Oppland) og Fagskolen Innlandet i samarbeid med NTNU Gjøvik, Institutt for design. Det kan gjennomføres individuelt eller i grupper enten det er på skolen eller arbeidsplassen. Etter gjennomført kurs og en avsluttende kunnskapstest, kan deltakerne hente ut kursbevis.
 

Vi vil gjerne bidra til at helsepersonell blir bevisst sitt ansvar i forhold til pårørende

Lene Fossbråten,USHT Innlandet
 

En første evaluering

– Ansatte i kommunehelsetjenesten har behov for kunnskap om pårørende, og i tjenestene er det behov for et mer systematisk arbeid for involvering av de pårørende. Vi håper at så mange som mulig benytter seg av dette tilbudet slik at pårørendeperspektivet kan bli mer levende selv i en travel hverdag, sier prosjektlederen.
 
Med prosjektmidler fra Kompetanse Norge, ble seks moduler lansert i august i år, og link til programmet er sendt alle postmottak i hele kommune-Norge og til alle utdanningsinstitusjoner med helsefaglige tilbud.
 
Fagskolen Innlandet har tatt opplæringsprogrammet inn i undervisningen og allerede foretatt en første evaluering.
 
– Vi har fått mange positive tilbakemeldinger. Blant annet har flere, også blant dem som har jobbet i tjenestene i mange år, påpekt at de har oppdaget nye ting og fått økt kunnskap og større innsikt gjennom programmet. Dette er vi selvsagt veldig glade for å høre, sier Fossbråten.
 

Helhetsfokus

– Hvilke perspektiver har dere vært opptatt av å få fram?
– Innledningsvis gjennomførte vi en workshop med ulike pårørende, fagpersoner og helsefagstudenter. Deres erfaringer, perspektiver og innspill er ilagt stor vekt i utformingen av opplæringsprogrammet og er flettet sammen med innhold fra Pårørendeveilederen, Pårørendestrategien, forskning, lovverk, samt relevante veiledere og nasjonale føringer, poengterer prosjektlederen.
 
Gjennom særlig film, bildefortellinger og refleksjonsspørsmål tilstreber opplæringsprogrammet seg på å vise et større bilde enn bare akkurat det helsearbeideren møter der og da i en travel hverdag.
 
– Vi har bragt på banen ulike utfordringer, men også et helhetsfokus i muligheter for god ivaretakelse av pårørende. I Pårøreveilederen står det hva helsepersonell skal og har plikt til å gjøre i møte med pårørende. Men hvordan dette konkret kan gjøres i praksis, er ikke alltid så lett å finne ut av. Vi tenker at opplæringsprogrammet bidrar til å synliggjøre og tydeliggjøre Pårørendeveilederen, samtidig som det gir eksempler på konkret anvendelse av innholdet i denne, fortsetter hun.
 

Ny modul på vei

De har allerede søkt og fått midler fra Helsedirektoratet til å utforme en ny modul sju i opplæringsprogrammet.
 
– I den vil vi bringe inn elementer som ikke er tatt inn i de første seks modulene, sier Lene Fossbråten.
 
– Hva håper dere å oppnå med opplæringsprogrammet?
– Vi vil gjerne bidra til at helsepersonell blir bevisst sitt ansvar i forhold til pårørende, at de opplever å få noen gode verktøy og kan føle seg trygge i forhold til sitt ansvar overfor pårørende, slik at de pårørende kan kjenne seg sett, hørt og forstått.

Opplæringsprogrammet om pårørende finner du på kompetansebroen.no
Ellipse%2035
Bethi
Tekst:

​Bethi Dirdal Jåtun

Journalist
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut