I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover

Å komme tilbake på jobb

Det kan være mange grunner til at ansatte ikke klarer å kombinere livsbelastninger på hjemmebane med full jobb. Vi vet at det er mye helse i arbeid, men vi vet også at langvarige sykefravær øker faren for å falle ut av det ordinære arbeidsliv.
ashwini-chaudhary-monty-dm2i1JUr2iY-unsplash%20copy
Case
Når hverdagen snus på hodet
maximize-2
Case
Redusert arbeidsevne
maximize-2
Å komme tilbake på jobb etter en krevende pårørendesituasjon kan for mange oppleves skremmende og krevende. Mange kan være redde for at de ikke lenger vil innfri de krav og forventninger arbeidsplassen krever. Det er derfor av stor betydning at arbeidsplassen tilrettelegger for gode avklaringer og åpne prosesser. Dette bidrar gjerne til at den pårørende fortere finner tilbake til en meningsfull arbeidshverdag og en god arbeidsrytme.

Arbeidsplassen utgjør ofte en viktig del av nettverket vårt, og for de fleste vil det være av stor betydning for egen helse og trivsel å kunne stå i jobb. 
 

Jeg er sikker på at uten arbeidet mitt, ville min mentale helse og livskvalitet blitt skadelidende. 

Pårørende mor

Arbeidsdeltakelse på rett plass og i riktig omfang er vanligvis helsefremmende. Pårørende kan trenge tilrettelegging av arbeidsoppgavene sine, uavhengig av om de har vært sykemeldt eller ikke. Slik tilrettelegging fungerer bedre når det foregår åpent, heller enn i det skjulte. 

Forutsatt at pårørende samtykker, er det en fordel at kolleger blir informert om tilretteleggingen som blir gjort. Dette kan øke forståelsen og bidra til et inkluderende og ivaretakende arbeidsmiljø. Da kan veien tilbake til jobb gå raskere og oppleves mer skånsom.

Veien tilbake fra sykemelding

  • Orienter ansatte om når kollegaen deres skal komme tilbake.
  • Sørg for at kontoret og utstyret er klart til at de kan begynne å jobbe.
  • Formidle at arbeidsplassen er glad for at de er tilbake og at de har vært savnet.
  • Avklar behovet for tilrettelegging av oppgaver, både på kort og lenger sikt.
  • Spør om de ønsker at vi skal informere kollegene om noe.
  • Oppsummer pågående aktiviteter og endringer som har skjedd i løpet av fraværsperioden.
  • Leder kan med fordel være tett på i den første fasen etter sykemelding. Dette kan være i form av avtalte møter eller uformelle samtaler.
  • Sykemeldte bør oppfordres til å gi uttrykk for egne behov og arbeidskapasitet.
  • Informer om tilgjengelige tilbud som f.eks. bedriftshelsetjenesten eller trening.
Opprinnelig publisert: 30. oktober 2023

Skrevet av:
Faggruppen på Pårørendesenteret

Kilder: Dagens medisin, Nav.no«Når sorgen rammer en av dine ansatte»Å være pårørende til alvorlig syke, er en ekstrem påkjenning​

Var dette nyttig?

Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut