I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover

Å være pårørende i arbeidslivet

For mennesker, generelt, kan arbeid være en kilde til livskvalitet og god helse, men det kan også noen ganger føre til helseutfordringer. Å ha en krevende pårørenderolle kan i stor grad virke inn på hvordan du har det og hvordan du fungerer på jobb.
Pa%CC%8Ar%C3%B8rende%20i%20arbeidslivet
Case
Arbeidsdagen som ikke tar slutt
maximize-2
Case
Telefonen som alltid ringer
maximize-2
Mange pårørende gir uttrykk for at det kan være utfordrende å kombinere pårørenderollen med jobb. Mange forteller at jobben gir dem en time-out i hverdagen, og en mulighet til å konsentrere seg om noe annet. Men det kan samtidig oppleves som et tveegget sverd. For at arbeidet skal betraktes som påfyll, er det av betydning at forholdene på jobben oppleves som anerkjennende, og at det er muligheter for tilrettelegging.

Å stå i en krevende pårørendesituasjon vil kunne gjøre oss mer sårbare for stress og belastninger på alle arenaer i livet. Det kan bli vanskelig å prioritere aktiviteter og sosialt samvær, og det er ikke uvanlig å få dårlig samvittighet om man som pårørende gjør noe for egen del.
 

20 prosent av pårørende har gått ned i stilling som følge av omsorgsoppgaver. 14 prosent har byttet til en mindre krevende jobb, og 8 prosent har sagt opp.

Pårørendealliansens pårørendeundersøkelse
 

Mye helse i arbeid

Å være i arbeid er for mange pårørende en av få ting i hverdagen som gir påfyll og struktur. Det kan også gi et kjærkomment avbrekk fra bekymringstanker og omsorgsoppgaver. På jobb kan vi kjenne på selvrespekt, inkludering og mestring. Vi får anerkjennelse for jobben vi gjør, som en likeverdig part. Men en belastende situasjon både hjemme og på jobb, er ofte en kombinasjon som ikke går opp, og det kan være avgjørende med fleksible ordninger fra arbeidsgivers side. 

Selv om sykemelding og andre ytelser (f.eks. pleiepenger eller omsorgslønn) noen ganger er nødvendig, opplever mange pårørende at det å stå utenfor arbeidslivet gjør at livet blir fylt med mer av det som er vanskelig. Pårørende som klarer å stå i jobb, rapporterer om mindre depresjon, søvnproblemer, smerte og at omsorgsbelastningen oppleves mindre.
Infolapp%20med%20binders

Vanlige reaksjoner og belastninger

Pårørende kan oppleve effekten av belastningene de står i på mange ulike måter. 
Dette kan innebære:
Group%20947
Group%20947
Group%20947
Group%20947
Group%20947
Group%20947
Group%20947

Hvordan kan du som leder eller kollega bidra til tilrettelegging?

Studier viser at det er av stor betydning at arbeidsgiver viser fleksibilitet og forståelse for at pårørende må ta fri til å delta på møter, enten sammen med eller på vegne av den de er pårørende til. Slik arbeidsinkludering gir pårørende bedre forutsetninger for å håndtere både rollen som pårørende og rollen som arbeidstaker.

Selv om mange pårørende setter pris på å snakke om situasjonen sin, ønsker også mange å ha jobben som et fristed. Sjekk ut med den enkelte i hvor stor grad de ønsker spørsmål om hvordan det går, både med dem selv og med dem hjemme. Skap rom for fellesskap, latter og andre temaer.

Forsøk å ha oversikt over hvilke av dine ansatte som står i krevende pårørenderoller. 20 % av alle heltidsansatte og 25 % av alle deltidsansatte kombinerer jobb med omsorg for syke og eldre. Pårørende finnes overalt. 
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut