I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover

Gjør din bit for pårørende i arbeidslivet

Når en ansatt blir rammet av sykdom eller ulykke blir kollega berørt. Ingen kan gjøre alt for at vi skal få til et pårørendevennlig arbeidsliv, men alle kan gjøre sin bit. «Gjør din BIT» er en huskeregel for hvordan vi kan støtte ansatte og kollegaer til å stå i arbeidslivet. Det er mye god helse i arbeid.
sigmund-B2zWzmlyBuk-unsplash%20copy
Case
Uteblir fra morgenmøter
maximize-2
Case
Sykkelulykke på vei til jobb
maximize-2

I pårørendeveilederen, som er utgitt av Helsedirektoratet, er det beskrevet hva slags støtte familie og andre pårørende skal få i akutte situasjoner og kriser, og psykososial støtte og informasjon framheves som viktig. Det legges til grunn tre prinsipper for tilnærming til pårørende. Dette er overførbart til arbeidslivet og det enkelte arbeidsted: 

 • Skape trygghet og dempe uro 
 • Bidra til mestring, samhørighet og håp  
 • Aktiv bruk av sosiale nettverk

Ivaretakelse av pårørende er en lovpålagt og naturlig del av helsetjenesten. Samtidig kan alle som kommer i kontakt med pårørende i arbeidslivet bidra til at pårørende blir anerkjent, sett og lyttet til. En kollega kan være pårørende, og vi kan også bli pårørende til hverandre på arbeidsplassen. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre sin BIT i møte med pårørende.
 

Huskeregelen «Gjør din BIT» handler om:

 • Å bekrefte handler om å se, anerkjenne og forstå.
 • Å informere om hva som har skjedd, hva som skjer og hva som kommer til å skje.
 • Å tåle tanker, følelser og reaksjoner, både hos de pårørende og hos deg selv.


B for bekrefte

Å bekrefte pårørende kan handle om å hilse på dem, gi blikkontakt og være lydhør. Ansatte trenger anerkjennelse som pårørende som er berørt av det som har hendt og situasjonen de står i. Det kan også være fint å uttrykke støtte for at det er krevende, samt etterspørre hvilke ønsker og behov den pårørende har.I for informere

Pårørende kan være under betydelig stress. Stress, sterke følelser, mangel på søvn og dårlig matlyst påvirker konsentrasjonsevnen og evnen vår til å prestere på jobb. 

Ansatte trenger kunnskap om hvordan stress påvirker og reduserer vår kapasitet for oppmerksomhet, konsentrasjon og andre kognitive funksjoner. 

Informasjon omkring hva som forventes og hva som ikke forventes samt en forventningsavklaring kan redusere stressnivået hos både den pårørende og kollegene rundt. 

Hva betyr det i praksis å gi god informasjon?

 • Man må være rolig og sette av tid til kontakt med pårørende.  

 • Den pårørende trenger informasjon og en forventningsavklaring ift. roller og oppgaver i arbeidshverdagen.

 • ​Forutsigbarhet ved fastsatte evalueringsmøter og informasjon om hvem den pårørende skal være i dialog med på arbeidsplassen. 

 • Skriftlige planer når det gjelder individuell tilrettelegging og avlastning.

T for tåle

Å tåle betyr i denne sammenhengen å forstå at pårørendes reaksjoner er naturlige, enten de blir lei seg, fortvilte eller sinte, og å være i stand til å regulere seg selv og sine egne følelser slik at man kan bevare roen i situasjonen selv om det kan være både urettferdig, forstyrrende og overveldende å erfare pårørendes reaksjoner.Vi skal orke å stå i pårørendes reaksjoner uten å ty til:

 • Sinne eller frustrasjon.
  Du kan for eksempel si: «Jeg forstår godt at dette er en krevende situasjon. Det er ikke så rart at du er opprørt.»
 • Bagatellisering.
  Du kan for eksempel si: «Det er helt naturlig å bli redd og fortvilt når noen man er glad i er syk. Nå gjør vi sånn og slik, og så tror vi at det vil hjelpe.»
 • Urealistisk trøst fordi man ikke holder ut sorg og fortvilelse.
  Du kan for eksempel si: «Det er en alvorlig situasjon, og jeg forstår at det er tøft for deg. Vi gjør vårt beste, men kan ikke love noe. Det er lov å være fortvilet nå.»  

«Gjør din BIT» er en holdning og et sammendrag av de nasjonale styringsdokumentene og gjeldene lovverk for helse- og omsorgstjenesten. Opplæring i BIT skal bidra til å gjøre kollega tryggere på hvordan de kan møte og ivareta kollega og hverandre.
Opprinnelig publisert: 31. oktober 2023

Skrevet av:
Faggruppen på Pårørendesenteret


Kilder: Gjør din BIT – prehospital pårørendestøtte, Pårørendeveilederen, Pårørendesenteret.no

Var dette nyttig?

Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut