I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover

Hvordan møter vi mennesker i sorg?

Vi vil alle miste noen som står oss nær, og det er stor variasjon i hvordan sorgen rammer den enkelte. Arbeidsplassen kan være avgjørende for hvordan en etterlatt håndterer tapet, men mange føler seg usikre på hvordan de skal møte mennesker og kolleger i sorg.
vidar-nordli-mathisen-nvlB39rzdQE-unsplash
Case
Når fødselspermisjonen må avlyses
maximize-2
Case
Det er normalt å føle seg usikker
maximize-2

Å møte mennesker i sorg vil være en del av de fleste menneskers liv, enten det er som helsepersonell, ansatte på skole eller i barnehage eller som kollega eller leder i arbeidslivet eller som venn og medmenneske i livet generelt. Som fagperson eller leder, vil man ha et profesjonelt og spesielt etisk ansvar i møtet med mennesker i sorg.

Å gi god støtte til mennesker i sorg er både fint å kunne bidra med, og viktig å bli møtt med for dem som er i sorg.
 

Ledere bør gi klar beskjed om at det er greit å være på jobb uten å yte hundre prosent i en slik periode. 

Kari Dyregrov


Store forskjeller

Det er normalt at det varierer hvordan vi reagerer på tapet av en som står oss nær. Som regel klarer vi å bearbeide sorgen og livet går som normalt etter en stund, men noen ganger kan sorgen bli bunnløs og livsomveltende. Det er derfor store variasjoner i hvilket behov etterlatte har for hjelp fra arbeidsgiveren og resten av støtteapparatet.

Konsentrasjons- og hukommelsesvansker og energiløshet er vanlige ettervirkninger for mennesker i sorg. Det kan ta lang tid før man får tilbake vanlig arbeidskapasitet. For mange pårørende og etterlatte kan jobben representere et friminutt fra sorg og bekymringstanker. Jobben gir oss mulighet til å konsentrere oss om noe annet. Forskning peker på at de som kommer tilbake til arbeidslivet har færre plager, både fysisk og psykisk.

 

Det er normalt å føle seg maktesløs, men det er ting du kan gjøre:

 • Det er ikke så viktig hva du sier, men vis at du bryr deg og at du tåler sorgen og smerten.
 • Still helst åpne spørsmål som «Hvordan går det med deg?» eller føy til «akkurat nå?».
 • Ta aktivt og tidlig kontakt – oppmerksomhet gjør godt.
 • Spør hva du kan gjøre som er til hjelp og støtte.
 • Bruk navnet på avdøde når det faller seg naturlig.
 • Vis respekt for hver enkelts måte å uttrykke sorg på.
 • Tål å bli avvist – ikke ta det personlig, men ta kontakt igjen om en stund og tilby din støtte.
 • Ha tålmodighet med reaksjoner som kan komme brått og uventet.
 • Mange setter pris på hilsener på merkedager. Legg dem gjerne inn i kalenderen din.

Vanlige sorgreaksjoner

 • Fysiske reaksjoner som smerte, tretthet og søvnløshet
 • Følelser som tristhet, lettelse, sinne, skyldfølelse, skam og lengsel 
 • Redusert konsentrasjon og hukommelse
 • Rastløshet
 • Påtrengende minner
 • Søken etter kontroll og trygghet
 • Endringer i forholdet til andre mennesker
 • Endringer i energinivået

Inkluderende fellesskap gir trygghet
Selv om mange pårørende og etterlatte setter pris på å snakke om situasjonen sin, ønsker også mange å ha jobben som et fristed. Sjekk ut med den enkelte i hvor stor grad de ønsker spørsmål om hvordan det går, både med dem selv og med dem hjemme. Skap rom for fellesskap, latter og andre temaer.
 
Trygghet og styrke ligger ofte i gode og inkluderende fellesskap. Å ha et trygt arbeidsmiljø har stor betydning for helsa. Det er viktig å ha en eller flere kolleger man kan diskutere og dele vanskelige eller belastende saker med. Leder har ansvar for å legge til rette for at et godt arbeidsmiljø har de nødvendige rammene, og kan sørge for veiledningsressurser når det er nødvendig.

Opprinnelig publisert: 11. september 2023

Skrevet av:
Faggruppen på Pårørendesenteret

Kilder: Helsenorge.nolub.noHva gjør du når en kollega rammes av sorg?​
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut