I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover

Pårørende påvirkes ved spilleavhengighet

Å være pårørende til noen med spilleavhengighet kan få konsekvenser både for relasjoner og hverdagsfungering. I noen tilfeller går det ut over privatøkonomi, som igjen fører med seg store bekymringer. Dette kan få ulike uttrykk, som vansker med søvn, konsentrasjon, oppmerksomhet og irritabilitet.
getty-images-jbvSk2vJ5yY-unsplash
Case
Pårørende ved pengespillavhengighet
maximize-2
Case
Pårørende ved gamingavhengighet
maximize-2

Både pengespillavhengighet og dataspillavhengighet er skjulte sykdommer, og det tar ofte lang tid før de oppdages. Det er mye skam knyttet til tilstanden, både for den som er syk og for de pårørende. 

Det antas at over 50 000 mennesker i Norge har en spilleavhengighet når det gjelder pengespill. Å spille pengespill blir en sykdom når den som spiller ikke lenger har kontroll over sin egen spilling. Det å spille tar all tid og energi og går på bekostning av jobb, skole, fritidsaktiviteter, familie og venner. Pengespillavhengighet går også ut over økonomien, og mange pådrar seg gjeld.

Det er også mange mennesker som er avhengige av å spille ulike former for dataspill. Spilling av dataspill, med eller uten involvering av penger, kan bli altoppslukende og fortrenge interessen for skole, fritid og venner. En som er avhengig av å spille dataspill, isolerer seg ofte fra andre.
 

De pårørende påvirkes

Når mennesker står i krevende pårørendesituasjoner over lengre tid, kan dette medføre at de jobber mindre, blir sykmeldt, eller slutter helt i jobben. I arbeidslivet trengs det økt oppmerksomhet rundt det å legge til rette for fleksible løsninger, slik at arbeidstaker klarer å kombinere arbeid med en krevende pårørendesituasjon.

I tilfeller der spilleavhengigheten også medfører negative økonomiske konsekvenser, vil det være ekstra viktig for pårørende å beholde inntekten sin. Her kan dialog mellom arbeidstaker og arbeidsgiver og god tilrettelegging for pårørende være av stor betydning. 

Hva kan du gjøre?

En viktig opplysning å gi til pårørende er at de ikke hjelper den med spilleavhengighet ved å låne bort penger, data eller andre ting som lar personen fortsette å spille. Det kan virke som det er til hjelp en kort stund, men vil bare utsette tidspunktet før den med spilleavhengighet får det så problematisk at de skjønner at de trenger hjelp. Dette er viktig kunnskap å ha for den pårørende, fordi det kan gjøre det lettere for dem å sette grenser for hva de skal bidra med.

Det er nyttig å ha kunnskap om spilleavhengighet som du kan formidle til de pårørende. Det finnes mye god informasjon på nett.
 
På Spillavhengighet.no finnes det faktainformasjon, personlige erfaringer, tips og lenker. Man kan også få kontakt med gjeldsrådgiver.
 

Hvordan kan du ruste deg selv som samtalepartner?
I møte med all avhengighet, er det nødvendig å være klar over egen forforståelse, egen historie og egne fordommer.

Mennesker med avhengighetslidelser og deres pårørende trenger forståelse for at slike lidelser er sykdom, og ikke uttrykk for svak vilje eller dårlig moral. «Det er da bare å slutte» eller «De må ta seg sammen» er ikke til hjelp. Det betyr ikke at det er uvanlig å kjenne på trangen til å gi råd, eller fortelle folk hva de skal gjøre hos mennesker som skal støtte pårørende, men at du heller kan reflektere over egne holdninger sammen med kolleger eller i veiledning.

Opprinnelig publisert: 21. desember 2022

Skrevet av:
Faggruppen på Pårørendesenteret


Kilder:  Helsenorge.no, Spillavhengighet.no​, Dagensperspektiv.no

Var dette nyttig?

Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut