I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover

Hvordan skape et ivaretakende fellesskap ved selvmord og selvmordsforsøk?

Arbeidsplassen utgjør ofte en viktig del av nettverket vårt, og for de fleste vil det være av stor betydning for å normalisere hverdagen å komme tilbake på jobb. Hvis vi blir møtt med et støttende og ivaretakende arbeidsklima, vil veien tilbake til jobb være raskere og mer skånsom. 
Kollega Frikk:

Så fint å se deg!

Chat_odd_02
Petter:

Takk. Og takk for at du ikke gikk og gjemte deg på kontoret da jeg kom.

Chat_even_02

Hvorfor skulle jeg det?

Chat_odd_02

Du har vel hørt det, tenker jeg. Jeg mistet datteren min i selvmord før helgen. Mange skygger banen når jeg kommer...

Chat_even_02

Refleksjonsspørsmål:

  • Hva legger du i å «ta jobben med deg hjem»?
  • ​Hvilke livserfaringer er nyttige for deg på jobb?
  • Hva er din sterkeste side i møte med andre mennesker?
  • Hvilke velferdsordninger har dere når ansatte har perioder med pårørendebelastning? 
  • Hvilken type kunnskap og ferdigheter i arbeid med pårørende mener du vi trenger mer av?

Var dette nyttig?

Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut