I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover

Når en kollega opplever vold i hjemmet

Hvert år meldes flere tusen saker som handler om vold i nære relasjoner, til politiet. I tillegg er det mange saker som ikke blir meldt. Vold mellom kjærester, ektefeller og familiemedlemmer er dessverre ikke uvanlig.
Kollega Kjersti:

Skal du være med på sommerfesten på fredag?

Chat_odd_02
Kollega Anne Elisabeth:

Ja, gleder meg til å endelig være sammen med alle dere i andre omgivelser. 

Chat_even_02

Jeg er litt usikker på om jeg kan gå ...

Chat_odd_02

Hva mener du? Skal du noe annet?

Chat_even_02

Nei... det er litt vanskelig, men min mann nekter meg å gå.

Chat_odd_02
discord-loading-dots-discord-loading
Chat_even_02

Refleksjonsspørsmål:

  • Hvordan går du fram for å kartlegge pårørendes behov for støtte og hjelp? 
  • Hvordan får du hjelp av kolleger og ledelsen når du står i vanskelige situasjoner? 
  • Hvordan legger ledelsen til rette for god etisk praksis i arbeidet med pårørende? 
  • Hvilke eksempler har du på et dilemma som løste seg på en god måte? 
  • Hvem er dine beste sparringspartnere når du står overfor et dilemma? 
Opprinnelig publisert: 21. desember 2022

Var dette nyttig?

Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut